Is je huis interessant voor een inbreker?

Vandaag stond een duidelijk artikel in De Limburger over inbraakpreventie. Loop een rondje door de wijk en zie de grote hoeveelheid zwakke plekken, inclusief simpelweg niet-afgesloten deuren.

Wijkagenten en wijkpreventieteams lopen in Kerkrade meermaals per jaar via projecten door wijken om bewoners te wijzen op plekken in of om hun huis die favoriet zijn bij de inbreker: denk aan een in de zomer openstaand raam onder een vuilniscontainer. Ze laten dit uiteraard weten en wijzen de bewoner erop.

Je kunt zelf het meeste doen om een mogelijke inbreker voorbij i.p.v. binnen te laten lopen. Wees bewust van je eigen huis en omgeving. Hulp nodig? Die is altijd te vinden, bijvoorbeeld bij wijkpreventieteams, de politie, een slotenmaker die je advies geeft over je hang- en sluitwerk, maar zeker ook bij ons als PvdA Kerkrade. We hebben enkele folders van die gaan over inbraakpreventie waarin veel tips staan. Neem via deze site of via 06-31003321 even contact op en we helpen graag!

Liever zelf online informatie zoeken? Dat kan ook. Hier zijn twee handige links die gaan over inbraakpreventie:

Het ABC van Veilig Wonen (folder CCV)

Website Politiekeurmerk Veilig Wonen

Leefbaarheid in onze wijken

Vanmorgen las ik een nieuwsbericht op de website van RTL Nieuws: “Leefbaarheid in gevaar in buurten met veel goedkope huurhuizen.” Het artikel draait om buurten die bovengemiddeld veel huurwoningen bevatten in de sociale huur-sector, vaak tweederde of meer. Het gevolg hiervan is een opeenstapeling van enkele problemen. Zo zijn in deze wijken meer mensen met psychische problemen en komen agressie en overlast er meer voor. Als oplossing wordt een grootschalige herstructurering van de wijk genoemd. Zorg voor meer afwisseling tussen huur en koop en tussen goedkoper en duurder, zo luidt het advies. Wie meer hierover wil weten, kan op de hierboven geplaatste link klikken.

Dat deed mij gelijk denken aan Kerkrade, met name aan de Heilust en Bleijerheide. Het zijn beide buurten die in enige mate kunnen doorgaan voor buurten met een bovengemiddeld aantal huurwoningen met een relatief lage huur. Toch zit er een groot verschil tussen beiden.


“Leefbaarheid in onze wijken” verder lezen

Gemeente, politie en burgers: een onverslaanbaar team!

De algemene beschouwingen hebben betrekking op de begroting voor een nieuw jaar. Het is voor alle partijen het moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

De terugkerende bezoeker van mijn website weet intussen dat een groot deel van mijn taken binnen de PvdA bestaat uit veiligheid en leefbaarheid. Daarom zal ik hieronder toelichten wat de stand van zaken is op dit thema aan de hand van de jaarlijkse algemene beschouwingen. “Gemeente, politie en burgers: een onverslaanbaar team!” verder lezen

Aanpak huisjesmelkers gaat nieuwe fase in

Afgelopen week bespraken we in twee commissievergaderingen de aanpak van huisjesmelkers die hun woonhuizen opdelen in aparte kamers, de zogenaamde brievenbuspanden. 

De PvdA Kerkrade heeft deze aanpak aan het rollen gebracht. Een jaar geleden verschenen hier al de eerste krantenartikelen over n.a.v. onze acties en in november 2017 liep ik met verslaggever Ruben van Erp van De Limburger door de wijk om de problemen nogmaals aan de kaak te stellen.

Intussen is de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) aangepast, zodat illegale kamerverhuur kan worden aangepakt. Maar nog altijd is het zo dat wanneer een eigenaar van een pand een vergunning aanvraagt, de gemeente niet anders kan dan deze verlenen omdat het bestemmingsplan aangepast moet worden.


“Aanpak huisjesmelkers gaat nieuwe fase in” verder lezen

Roda JC: trots én hoofdpijndossier van Kerkrade

Het dossier Roda JC is lijvig bij de gemeente Kerkrade. De recente geschiedenis moge iedereen bekend zijn: de hypotheek van het nieuwe stadion kende een bankgarantie van de gemeente Kerkrade, die werd door de bank ingeroepen na ontbrekende betalingen van de club en sindsdien moet de gemeente de hypotheek voldoen, terwijl de voetbalclub (BVO) huur dient te betalen aan “de stadion bv”, in handen van de gemeente. Die huur is enkele jaren geleden verlaagd van € 1,1M naar €0,8M naar aanleiding van een onderzoek naar een marktconform huurbedrag. Meer uitleg hierover is te vinden in een blog dat ik in april 2017 schreef.

Op 16 augustus van dit jaar schreef ik al over datgene wat de G7 en directie van Roda JC heeft beziggehouden. Daarin kwam ook de huurverlaging aan bod. Een stuk uit dat blog: “Volgens hem kan de club de huur niet aan en is die veel te hoog, er is nu al een tekort van € 1,7 miljoen op de begroting dat wel wordt gedekt door een garantstelling van de G7. 
De gemeente zou volgens hem geen keuze hebben en nooit degene zijn die de club liet stikken, hetgeen leidde tot een applaus uit het publiek.”


“Roda JC: trots én hoofdpijndossier van Kerkrade” verder lezen

Moreel failliet en egoïstisch

Heel Nederland was de afgelopen anderhalve week in de ban van Howick en Lili, de kinderen die van onze overheid “terug” moesten worden gestuurd naar “hun eigen land”, een land waar ze nooit zijn geweest, de taal niet spreken en in een weeshuis terecht zouden komen.


Dankzij procedures die blijkbaar tien tot elf jaar kunnen duren voordat de rechtsgang volledig is benut, zijn de twee van oorsprong Armeense kinderen volkomen vernederlandst, spreken ze onze taal vloeiend en hebben ze hun vriendjes en vriendinnetjes in ons land, waar ze ook hun onderwijs volgen. In hun land.


“Moreel failliet en egoïstisch” verder lezen

Stichting De Foesbalbuun Parksjtad in gesprek met de G7

Zoals enkelen wellicht al weten, ben ik bestuurslid bij stichting De Foesbalbuun Parksjtad. Deze stichting zet zich in om de voetbalcultuur- en historie van onze regio te behouden. Het gaat dan vooral om de historie van Roda JC en haar voorgangers, maar zeker ook over de talrijke amateurverenigingen die onze regio rijk is.

In het kader hiervan is de stichting uitgenodigd om in gesprek te gaan met de G7, de groep ondernemers die enkele weken geleden tijdens een inloopavond aan supporters uitlegde wat het doel en de verrichte acties van deze groep waren.

Een verslag van dit gesprek is te vinden op de website van de stichting. Het artikel vind je hier.

Het volledige verhaal van de G7 en Harm van Veldhoven

Uitgelichte afbeelding

Afgelopen dinsdagavond was ik aanwezig op de forumavond waar de G7 en Harm van Veldhoven aan de aanwezigen uitlegden welke stappen zijn ondernomen, wat de huidige situatie is en hoe de toekomst er voor de club uit zal zien.

De G7 is een groep van zeven ondernemers, geleid door een directeur van VDL Nedcar (Carel Bouckaert), die met Frits Schrouff heeft afgesproken de kar een jaar lang te trekken. Deze zeven ondernemers hebben veel ervaring en een groot netwerk en hopen op deze manier enerzijds de boel te reorganiseren als soort crisismanagementteam en anderzijds met hun netwerk nieuwe sponsoren en investeerders aan te trekken die de club verder vooruit helpen. De ondernemers staan aan het roer bij onder andere KLG Europe en Stienstra, in het verleden en heden al geen onbekenden bij Roda. De ondernemers benadrukten zelf geen enkel belang bij de club te hebben.

Bouckaert vertelde dat de G7 met een viertal pijlers bezig is. Hierbij gaat het voornamelijk om commercie, OSeven, de gemeente en Korotaev.

Commercie
Inzake de commercie moet je vooral denken aan het “wurgcontract” (citaat) met Lagardere, voorheen bekend als Sportfive. Intussen is het gelukt om de commercie in eigen handen te houden, zodat er niet een fikse afdracht hoeft te worden betaald aan Lagardere per verkochte stoel op “Noord”. 
Ook is er een einde gemaakt aan de vele stoelen die gratis werden verstrekt. “Zeker vrienden helpen elkaar, wie komt kijken, betaalt daarvoor”, aldus Bouckaert.
Hetzelfde geldt overigens voor barterdeals, deals waarbij je elkaar een dienst verleent maar waarbij er geen sprake is van een geldstroom naar de club. Dit leidt volgens de G7 tot scheve gezichten bij de “concurrent” van degene met wie de deal is gesloten, terwijl diegene eigenlijk de club wel wil steunen.

OSeven
Bij OSeven was er ook sprake van een contract dat in het nadeel was van Roda. Roda dient namelijk een afdracht per verkochte stoel te betalen, ook als die stoel niet bezet is. Concreet: stel er zijn 200 kaarten verkocht, maar er komen slechts 100 mensen naar de wedstrijd. Dan gebruiken slechts 100 mensen de faciliteiten zoals een buffet, maar krijgt OSeven toch 200 keer de afdracht. Hierbij is nu afgesproken dat de afdracht wordt betaald over het daadwerkelijk aanwezige aantal bezoekers.

De gemeente
Veel is er al gezegd over de uitlatingen van Bouckaert over de gemeente. Volgens hem kan de club de huur niet aan en is die veel te hoog, er is nu al een tekort van € 1,7 miljoen op de begroting dat wel gedekt door een garantstelling van de G7.
De gemeente zou volgens hem geen keuze hebben en nooit degene zijn die de club liet stikken, hetgeen leidde tot een applaus uit het publiek. Dit is inderdaad de machtspositie die de club al jaren inneemt in de relatie met de gemeente. En inderdaad heeft de gemeente in het verleden de club meermaals niet laten stikken. Iets meer respect voor de gemeente Kerkrade was echter absoluut op z’n plek geweest als je aankondigt op 10 september naar “de gemeenteraad” (een voorbereidende commissievergadering) te gaan om huurverlaging op tafel te leggen.
Maar niet alleen wil Bouckaert nog met de gemeente in gesprek, het gaat zelfs zover, dat Wim Collard (voordat hij uit dienst trad als algemeen directeur) al in zijn begroting 2018-2019 een verlaagde huur heeft opgenomen. 
Op 10 september vanaf 19.00 uur zullen we te weten komen met welk voorstel de G7 komt richting college en raad. Hierover later in een apart bericht meer.

Korotaev
Over Korotaev was Bouckaert ook duidelijk. Er is bijna wekelijks contact, maar door de slepende procedure kan er nog geen vooruitgang worden geboekt. Er wordt ingezet op een aantal scenario’s: met Korotaev, zonder Korotaev en eventueel met een mogelijke andere investeerder die zich zou kunnen aandienen. Duidelijk moge zijn dat financieel en dus sportief succes van een stabiele club sneller zal gaan mét investeerder dan zonder.

Technische zaken
Wat mij betreft nog het meest interessant was het verhaal van Harm van Veldhoven. Al in zijn tijd als trainer had ik de man hoog zitten. Hij begon in een moeilijke tijd (het jaar van de afgeketste fusie) bij de club, ging weg omdat hij voorzag dat het mis ging en keerde ondanks de almaar voortdurende neerwaartse spiraal toch terug op het oude nest.
Van Veldhoven vertelde allereerst geen geschikte algemeen directeur te zijn, maar wegens een gebrek aan tijd ging hij toch overstag om deze functie tijdelijk te vervullen.

Hij legde uit hoe de selectie tot stand is gekomen en waarom hij nog een spits hoopt binnen te krijgen die er nu nog niet is. Het gaat hierbij om spelers die op Eredivisie-niveau mikken en pas een andere club overwegen als dit geen optie meer is voor komend seizoen. Ook liet hij doorschemeren dat de marktwaarde van veel spelers in België en Duitsland extreem hoog is, ook in lagere regionen. Clubs vergelijkbaar met Roda hebben daar vaak een dubbel zo hoge begroting. Het is daarom vooral hopen op spelers uit tweede elftallen die toch niet genoeg aan de bak komen en dan de stap naar Roda wagen om zich door te ontwikkelen.

De nabije toekomst kan Van Veldhoven niet schetsen. Het is lastig te voorspellen waar zijn selectie nu staat. De kans is groot dat we dus enkele jaren in de Keuken Kampioen Divisie bivakkeren om daarna de weg omhoog in te zetten. Dat wil niet zeggen dat promotie binnen een jaar uitgesloten is. Een toevallige voltreffer met een veelscorende speler kan de kansen in één klap vermenigvuldigen. Het feit dat de exacte stand van zaken lastig in te schatten is, laat vooral zien dat de club momenteel realistisch is en rekening houdt met elk scenario.

Een keuze voor solidariteit

Woensdag 4 juli heeft de Gemeenteraad besloten om de jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de zogenaamde ‘WTCG-gelden’, stop te zetten. Dit houdt in dat burgers die daar in 2018 recht op zouden hebben, dit nu niet meer kunnen aanvragen. Dit líjkt een snel en ondoordacht besluit, maar het heeft een hele goede reden: de jeugdzorg kost de gemeente veel geld. De PvdA Kerkrade is akkoord gegaan met deze afschaffing en hieronder wil ik jullie kort uitleggen waarom ik hier achtersta. “Een keuze voor solidariteit” verder lezen

Ik blijf gaan voor een veilige buurt!

Bron: kerkrade.nl

Op 16 mei 2018 is de nieuwe coalitie aan de slag gegaan. De wethouders zijn benoemd, de nieuwe raadsleden geïnstalleerd en de inhoudelijke vergaderingen gaan nu (eindelijk!) weer starten.

Ik hecht er waarde aan de kiezer – in het bijzonder de kiezer die mij zijn of haar stem heeft toevertrouwd – te laten weten wat ik voor rol binnen de nieuwe PvdA-fractie zal gaan spelen. In de afgelopen vier jaar was ik commissielid en ondersteunde ik onze raadsleden, nu ben ik sinds woensdag 16 mei 2018 raadslid en zal ik de belangen van de kiezer niet alleen in commissievergaderingen, maar ook in de raad zelf kunnen vertegenwoordigen. “Ik blijf gaan voor een veilige buurt!” verder lezen