Een keuze voor solidariteit

Woensdag 4 juli heeft de Gemeenteraad besloten om de jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de zogenaamde ‘WTCG-gelden’, stop te zetten. Dit houdt in dat burgers die daar in 2018 recht op zouden hebben, dit nu niet meer kunnen aanvragen. Dit líjkt een snel en ondoordacht besluit, maar het heeft een hele goede reden: de jeugdzorg kost de gemeente veel geld. De PvdA Kerkrade is akkoord gegaan met deze afschaffing en hieronder wil ik jullie kort uitleggen waarom ik hier achtersta. “Een keuze voor solidariteit” verder lezen

Ik blijf gaan voor een veilige buurt!

Bron: kerkrade.nl

Op 16 mei 2018 is de nieuwe coalitie aan de slag gegaan. De wethouders zijn benoemd, de nieuwe raadsleden geïnstalleerd en de inhoudelijke vergaderingen gaan nu (eindelijk!) weer starten.

Ik hecht er waarde aan de kiezer – in het bijzonder de kiezer die mij zijn of haar stem heeft toevertrouwd – te laten weten wat ik voor rol binnen de nieuwe PvdA-fractie zal gaan spelen. In de afgelopen vier jaar was ik commissielid en ondersteunde ik onze raadsleden, nu ben ik sinds woensdag 16 mei 2018 raadslid en zal ik de belangen van de kiezer niet alleen in commissievergaderingen, maar ook in de raad zelf kunnen vertegenwoordigen. “Ik blijf gaan voor een veilige buurt!” verder lezen

De nieuwe verhouding in de gemeenteraad

Je hebt het vast meegekregen afgelopen week: de PvdA Kerkrade neemt deel aan de nieuwe coalitie die is gevormd naar aanleiding van de uitslag gemeenteraadsverkiezingen. In die uitslag kwam de PvdA Kerkrade als grootste landelijke partij uit de bus. In drie blogjes probeer ik uit te leggen wat de verhoudingen zijn, wat voor de PvdA Kerkrade de uitgangspunten zijn en wat mijn taak in de komende vier jaar zal zijn. Eerst de verhoudingen.

Zo zien deze eruit in de nieuwe raad:

PartijnaamAantal zetelsCoalitie/oppositie
Burgerbelangen10Coalitie
PvdA4Coalitie
CDA2Coalitie
VVD2Coalitie
Ons Kerkrade4Oppositie
SP3Oppositie
Lokaal Alternatief3Oppositie
Ouderenpartij Kerkrade1Oppositie

Deze verdeling in coalitie- en oppositiepartijen betekent dat de coalitie een meerderheid heeft van 18 van de 29 zetels. Het aantal wethouders is als volgt verdeeld: drie voor Burgerbelangen en één per partij voor de andere drie partijen.

Het coalitieakkoord bevat de kaders van nagenoeg alle beleidsterreinen. Dit akkoord wordt in de komende maanden verdiept door een collegeakkoord. Het coalitieakkoord is hier te vinden.

Is jouw tuinhuis goed beveiligd?

Vandaag schreef Ruben van Erp in het LD over de inzet van de gemeente Kerkrade en politie bij inbraken in tuinhuisjes, bergingen en andere stallingen. Zie onder andere dit bericht van 11 januari 2018 en de door ons gestelde vragen van 30 november 2017 voor onze inzet hierover in het afgelopen half jaar. Het is namelijk niet voor het eerst.

Uit het artikel blijkt dat het de laatste maanden weer prijs is. Tuinhuisjes, garageboxen en bergingen zijn populaire doelwitten in wijken omdat er slechte sloten opzitten (tuinhuisjes) of omdat ze uit het zicht liggen (zoals garages en bergingen). “Is jouw tuinhuis goed beveiligd?” verder lezen

Veiligheid en leefbaarheid in Chevremont

De PvdA Kerkrade pakt onveiligheid, overlast en leefbaarheid per wijk aan. Stap voor stap gaan we de wijken af en organiseren we buurtbijeenkomsten. Vorig jaar op deze dag bereidden we bijeenkomst nummer twee voor en een jaar later hebben we er drie op de teller: Holz (december 2016), Spekholzerheide (maart 2017) en Bleijerheide (november 2017). “Veiligheid en leefbaarheid in Chevremont” verder lezen

Over de verkiezingsuitslag

Gisteren ging Nederland naar de stembus. In Kerkrade wist mijn partij, de PvdA Kerkrade, hetzelfde aantal zetels (4) te behouden als in de afgelopen periode. Een geweldige prestatie van ons team als je kijkt naar de uitslagen van de PvdA elders in het land. Een beloning van de kiezer voor het werk van de fractie vuur Kirchroa.

Ik heb intussen al vaker de vraag gekregen wat mijn persoonlijke uitslag is en of ik in de raad ben gekomen. Dit laatste is niet zo. Nóg niet. Het zit zo: “Over de verkiezingsuitslag” verder lezen

PvdA Kerkrade, lokale partij met landelijk netwerk

16% van de PvdA-stemmers van maart 2017 wil nu op een lokale partij stemmen. Vier jaar geleden deed 8% dat. Vaak leeft bij kiezers het idee dat een lokale partij anders is dan een landelijke partij die ook meedoet ik een gemeente. Dat een lokale partij lokale belangen ook beter kan vertegenwoordigen.

Vaak vragen mensen me ook: “Waarom start je geen eigen lokale partij die dezelfde sociaaldemocratische waarden heeft als de PvdA?” Niets ten nadele van een “traditionele” lokale partij, maar de PvdA Kerkrade is dat óók. In onze afdeling werken alleen maar Kirchröadsjer met hart en ziel voor dezelfde gemeente als de lokale partij zoals die bedoeld wordt. Het enige verschil is dat wij een link hebben naar PvdA’ers in andere gemeenten, de provincie en een link hebben naar “Den Haag”. Wij kunnen budgetten in de provincie of Den Haag net iets makkelijker losweken en wij kunnen in overleg met een Tweede Kamerlid dingen landelijk aankaarten die lokaal spelen maar niet lokaal opgelost kunnen worden.

Een voorbeeld is het vechten voor het behoud van het defensiekantoor door ons Limburgse Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen. Tot eind vorig jaar ijverde zij, helaas tevergeefs, voor deze banen die in Kerkrade op de tocht stonden (bron): “Het is belangrijk dat ook in Limburg overheidsbanen behouden blijven. Daarover zijn in het verleden toezeggingen gedaan. Er blijkt met de locatie in Kerkrade een prima alternatief te zijn. Ik zie echt niet in waarom dit noodzakelijk is.”

100% vuur Kirchroa
En natuurlijk zijn wij het ook niet altijd eens met andere afdelingen (zie bijvoorbeeld de thema’s Buitenring en herindeling) of met een deel van het beleid van vorige kabinet, waar de PvdA aan deelnam. Maar wij staan voor de idealen van de sociaaldemocratie, vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. En zo bedrijven wij onze lokale politiek. Alles wat de PvdA Kerkrade doet, doet het zo goed mogelijk en zo rechtvaardig mogelijk. Sociaal beleid, zorg voor ouderen, in alles hebben wij oog voor de mensen die het ’t meest nodig hebben. Daar staan wij voor, daar sta ik voor.

Dus verkassen naar een lokale partij of een eigen lokale variant van de PvdA opstarten? Geen haar op m’n hoofd die daar ook maar over nadenkt. Ik ben trots op alles waar de PvdA voor staat en blijf daarvoor staan. Samen met alle PvdA-leden in Kerkrade, maar ook in het hele land.

Sta je ook voor diezelfde rode idealen, vecht dan de komende vier jaar met me mee en stem op nummer 5 van de PvdA Kerkrade (lijst 3).

Behandel je burgers als mensen!

Ik probeer zoveel mogelijk mijn eigen verhaal te vertellen. Dat heb ik al die jaren als raads- en commissielid gedaan en dat wil ik in verkiezingstijd zeker ook.

Geen cijfertje maar je burger!
Toch wijk ik daar nu vanaf. Ik erger mij namelijk mateloos aan het populistische gebeuk van de VVD op mensen in de bijstand. Deze partij gaat op arrogante wijze met deze mensen om als luie kostenposten, als cijfers die zo snel mogelijk uit de boeken moeten. “Behandel je burgers als mensen!” verder lezen

Concreet: hoe pak je onveiligheid in de wijk aan?

 

Klinkt leuk en ik lees het intussen bij meer partijen: pak de onveiligheid aan! Maar hoe doe je dat dan? Per slot van rekening is dit niet aan de raad maar aan de burgemeester. Die moet zorgen voor een veilige stad.

Klopt. Maar dat wil niet zeggen dat je dus niets kunt doen. Ik kwam vandaag een bericht van twee jaar geleden tegen waarin ik het coffeeshopbeleid weer had geagendeerd, op dat moment vanwege de sluiting in Sittard-Geleen voor niet-ingezetenen. Mogelijk gevolg: verplaatsing van al die klanten naar o.a. Kerkrade. “Concreet: hoe pak je onveiligheid in de wijk aan?” verder lezen

Sterkste schouders, zwaarste lasten

Kerkrade is een stad die gekenmerkt wordt door werkloosheid, armoede en mede daardoor ook door burgers met schulden. Onze gemeente heeft een stevig sociaal beleid om armoede terug te dringen en mensen aan het werk te helpen. Maar zelfs als je werk hebt, wil dat niet zeggen dat je geen financiële problemen kent. Iets over solidariteit.

Wat Kerkrade nodig heeft, is voortbouwen op dat wat nu al gebeurt. Een rechtvaardige Wmo, alle aandacht voor onze ouderen en het behouden en waar mogelijk verbreden van alle regelingen waar de lagere inkomens van profiteren. Kortom:voortbouwen op een rijtje investeringen in mensen waar ik best (en gepast) trots op ben. “Sterkste schouders, zwaarste lasten” verder lezen