Roda JC: trots én hoofdpijndossier van Kerkrade

Het dossier Roda JC is lijvig bij de gemeente Kerkrade. De recente geschiedenis moge iedereen bekend zijn: de hypotheek van het nieuwe stadion kende een bankgarantie van de gemeente Kerkrade, die werd door de bank ingeroepen na ontbrekende betalingen van de club en sindsdien moet de gemeente de hypotheek voldoen, terwijl de voetbalclub (BVO) huur dient te betalen aan “de stadion bv”, in handen van de gemeente. Die huur is enkele jaren geleden verlaagd van € 1,1M naar €0,8M naar aanleiding van een onderzoek naar een marktconform huurbedrag. Meer uitleg hierover is te vinden in een blog dat ik in april 2017 schreef.

Op 16 augustus van dit jaar schreef ik al over datgene wat de G7 en directie van Roda JC heeft beziggehouden. Daarin kwam ook de huurverlaging aan bod. Een stuk uit dat blog: “Volgens hem kan de club de huur niet aan en is die veel te hoog, er is nu al een tekort van € 1,7 miljoen op de begroting dat wel wordt gedekt door een garantstelling van de G7. 
De gemeente zou volgens hem geen keuze hebben en nooit degene zijn die de club liet stikken, hetgeen leidde tot een applaus uit het publiek.”

Roda JC in de commissievergadering

Tijdens de commissievergadering Algemene Zaken en Middelen (AZM) was de club uitgenodigd om te komen vertellen over de stand van zaken binnen de club. Dit hebben ze afgelopen week dan ook gedaan bij monde van G7-lid Jan Baggen. Ik ga het verhaal niet overdoen, het kwam overeen met dat wat ik eerder schreef. 

De G7 heeft een simpel verzoek, dat uit drie componenten bestaat:

  1. Verlaag de huur van € 800.000,- naar € 400.000,- in jaren dat de club in de eerste divisie speelt. In Eredivisie-jaren kan de club € 800.000,- wel aan.
  2. Laat de G7 een partij zoeken die geïnteresseerd is in de naamgeving van het stadion om extra inkomsten te genereren voor de club.
  3. Laat de club het stadion verder exploiteren op niet-wedstrijddagen.

Belangrijk aan te geven is dat voordat dit verzoek werd gedaan, in de presentatie aan bod kwam dat de G7 van alle “strategische partners” (Oseven, Lagardere, maar ook de gemeente) een “structurele bijdrage” verwacht. Ook werd aangegeven dat wanneer de G7 deze bijdrage niet kan verwachten, zij haar werkzaamheden zal staken.

Inbreng namens PvdA

Onderstaande video toont mijn inbreng namens de PvdA tijdens de commissievergadering. Ik zal onder de video ook in het kort iets daarover schrijven.

Ik besef terdege dat Roda JC en de gemeente Kerkrade veroordeeld zijn tot elkaar. Sinds de gemeente eigenaar is en de club de huur moet betalen, vormt het dossier een zeker risico voor de gemeente. Zo ook nu. Je kunt niet zomaar zeggen: zoek het maar zelf uit. Een failliete club kan geen huur betalen, wat de problemen alleen maar groter maakt want de hypotheek moet door de gemeente natuurlijk wel gewoon betaald worden.
Aan de andere kant is het ook niet mogelijk bij voorbaat direct in te stemmen met het voorstel: er zijn genoeg problemen bij bijvoorbeeld jeugdzorg en vier ton extra bezuinigen vanwege huurverlaging kan geen raadslid uitleggen aan een burger. Kortom, eigenlijk een niet te maken keuze.

Denken in oplossingen

Mijns inziens moet er gezocht worden naar een oplossing die beide partijen geen of weinig pijn doet. Als de club iemand vindt voor de naam van het stadion (eigendom van de gemeente!), zou het bijvoorbeeld die inkomsten kunnen aftrekken van de huur. Voor de gemeente verandert er niets aan de te ontvangen bedragen (en heeft dus geen financieel probleem door de club), de club heeft een flink bedrag per jaar minder te betalen aan huur. Zo zijn er vast nog oplossingen voorhanden die ook mogelijk kunnen zijn. Deze weg zou bewandeld moeten worden.

Sommige burgers vinden dat we niet moeilijk moeten doen, het is nou eenmaal zo, anderen vinden (terecht en begrijpelijk) dat het langzaamaan genoeg is geweest. Later deze maand komen we als raads-/ commissieleden en college samen om alles in kaart te brengen. Voordat we iets besluiten (of niet besluiten!) en voordat we met andere oplossingen willen of kunnen komen, moeten we weten welke gevolgen dit heeft. 

Hoewel het in eerste instantie een probleem is van de club, is het door de financiële verbondenheid óók een probleem van de gemeente. Zoals gezegd kunnen we niet klakkeloos die huur verlagen, maar kunnen we net zo goed niet wegkijken. We ontkomen er gewoonweg niet aan dit probleem samen aan te pakken. Met één kanttekening: zonder dreigen, zonder mes op tafel, maar écht samen.

Gerelateerde berichten:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *