Aanpak overlast en onveiligheid: een nieuwe update

Op maandag 9 september 2019 gaven burgemeester en ambtenaren een nadere toelichting op alle facetten van het veiligheidsbeleid in en van de gemeente. Drugsgerelateerde problematiek, brievenbuspanden en jeugdoverlast, veel kwam aan bod.

Aanvalsplan Bleijerheide
Eerder dit jaar stelde de raad de Integrale Aanpak Veiligheid vast. Daaraan gekoppeld zat het Aanvalsplan Bleijerheide-Nulland, waarin brievenbuspanden en drugsoverlast als prioriteiten werden bestempeld. Vooral op het gebied van brievenbuspanden zijn goede resultaten bekend. In de wijk was er sprake van 23 (mogelijke) gevallen van kamerverhuur, twee verleende vergunningen en negen woningsplitsingen. Deze aantallen zijn nu gewijzigd: er is nog sprake van zes gevallen van kamerverhuur voor zover bekend bij de gemeente, er zijn intussen vier vergunningen en tien splitsingen. Gemeentebreed is de kamerverhuur gedaald van 58 naar 19 gevallen, zijn de vergunningen gestegen van zeven naar veertien stuks en zijn de splitsingen gedaald van 28 naar 21.

Deze voortgang is positief te noemen, maar zegt niet alles: ook mij bereiken geluiden dat er nog op veel plekken sprake is van mogelijke splitsingen en kamerverhuur. Daarom, en zo benadrukken ambtenaren ook, is het zo belangrijk dat inwoners onraad melden. Op mijn vraag waar een inwoner dit het beste kan melden, blijkt dat per 1 januari 2020 één centraal meldpunt wordt ingesteld voor alle overlast en dus ook voor mogelijke nieuwe brievenbuspanden. Hierover hopelijk snel meer. Tot die tijd: uiteraard zijn de bekende kanalen (bijvoorbeeld handhaving: 045-5676348) gewoon nu al beschikbaar om overlast te melden.

Jeugdoverlast
Jeugdoverlast kwam ook aan bod, met name in het centrum. Mij bereiken geluiden dat hier de laatste tijd een probleem is ontstaan dat wellicht zijn voorbode kende eerder dit jaar, toen er een probleem was in HuB. Burgemeester Dassen lichtte toe dat deze overlast bekend is, maar er gek genoeg heel weinig meldingen over binnenkomen. Zonder meldingen of aangiftes van strafbare feiten (zoals intimidatie) is het ook erg lastig om de problematiek aan te pakken. Ook hier blijkt dus de noodzaak van het melden. Hoewel mensen vaak denken dat melden “toch geen zin heeft”, is hiermee volstrekt duidelijk: niet melden is funest voor het aanpakken van overlast!
Wat gebeurt er dan met de huidige overlast? Feitelijk dat wat bij jeugdoverlast standaard gebeurt: de groep wordt in kaart gebracht, ouders en jongeren worden op het politiebureau uitgenodigd voor een stevig gesprek en vervolgens wordt de gehele problematiek van kind en gezin in kaart gebracht. Het moge duidelijk zijn dat deze aanpak resultaat moet bieden voor de toekomst en dat alleen strafrechtelijk aanpakken de voedingsbodem niet wegneemt.

Drugsoverlast
Tot slot drugsoverlast. Dit thema strekte zich uit van overlast in de wijk, bijvoorbeeld in Bleijerheide, tot de gevolgen van de proef wietteelt waaraan Heerlen mee gaat doen. In een eerder stadium trokken we als PvdA hierover reeds aan de bel. Concreet betekent dit namelijk dat de coffeeshops in Heerlen alleen nog maar inwoners mogen toelaten en geen “niet-ingezetenen” (mensen die niet in Nederland wonen, hier vaak Belgen en Duitsers). De vraag is: waar gaan de Belgen en Duitsers die nu hun softdrugs halen in Heerlen, dit halen na start van de proef?

Ervaring van het sluiten in Sittard-Geleen (zie hier mijn blog van september 2017) leert dat een deel in de illegaliteit van de wijk om de shop verdwijnt, maar ook een enorm groot deel verhuist naar de dichtstbijzijnde coffeeshopgemeente die wél toegang biedt. Kortom: we kunnen wellicht wederom onze borst nat maken en moeten hierop anticiperen. Dit wordt in gesprek met de gemeente Heerlen voorbereid, maar we houden de vinger aan de pols. We willen onze shops openhouden voor niet-ingezetenen, zo bevestigt ook burgemeester Dassen, maar hoe meer toeloop, hoe meer consequenties voor bijvoorbeeld parkeer- en verkeersdruk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.