Moreel failliet en egoïstisch

Heel Nederland was de afgelopen anderhalve week in de ban van Howick en Lili, de kinderen die van onze overheid “terug” moesten worden gestuurd naar “hun eigen land”, een land waar ze nooit zijn geweest, de taal niet spreken en in een weeshuis terecht zouden komen.


Dankzij procedures die blijkbaar tien tot elf jaar kunnen duren voordat de rechtsgang volledig is benut, zijn de twee van oorsprong Armeense kinderen volkomen vernederlandst, spreken ze onze taal vloeiend en hebben ze hun vriendjes en vriendinnetjes in ons land, waar ze ook hun onderwijs volgen. In hun land.


“Moreel failliet en egoïstisch” verder lezen

Stichting De Foesbalbuun Parksjtad in gesprek met de G7

Zoals enkelen wellicht al weten, ben ik bestuurslid bij stichting De Foesbalbuun Parksjtad. Deze stichting zet zich in om de voetbalcultuur- en historie van onze regio te behouden. Het gaat dan vooral om de historie van Roda JC en haar voorgangers, maar zeker ook over de talrijke amateurverenigingen die onze regio rijk is.

In het kader hiervan is de stichting uitgenodigd om in gesprek te gaan met de G7, de groep ondernemers die enkele weken geleden tijdens een inloopavond aan supporters uitlegde wat het doel en de verrichte acties van deze groep waren.

Een verslag van dit gesprek is te vinden op de website van de stichting. Het artikel vind je hier.

Het volledige verhaal van de G7 en Harm van Veldhoven

Uitgelichte afbeelding

Afgelopen dinsdagavond was ik aanwezig op de forumavond waar de G7 en Harm van Veldhoven aan de aanwezigen uitlegden welke stappen zijn ondernomen, wat de huidige situatie is en hoe de toekomst er voor de club uit zal zien.

De G7 is een groep van zeven ondernemers, geleid door een directeur van VDL Nedcar (Carel Bouckaert), die met Frits Schrouff heeft afgesproken de kar een jaar lang te trekken. Deze zeven ondernemers hebben veel ervaring en een groot netwerk en hopen op deze manier enerzijds de boel te reorganiseren als soort crisismanagementteam en anderzijds met hun netwerk nieuwe sponsoren en investeerders aan te trekken die de club verder vooruit helpen. De ondernemers staan aan het roer bij onder andere KLG Europe en Stienstra, in het verleden en heden al geen onbekenden bij Roda. De ondernemers benadrukten zelf geen enkel belang bij de club te hebben.

Bouckaert vertelde dat de G7 met een viertal pijlers bezig is. Hierbij gaat het voornamelijk om commercie, OSeven, de gemeente en Korotaev.

Commercie
Inzake de commercie moet je vooral denken aan het “wurgcontract” (citaat) met Lagardere, voorheen bekend als Sportfive. Intussen is het gelukt om de commercie in eigen handen te houden, zodat er niet een fikse afdracht hoeft te worden betaald aan Lagardere per verkochte stoel op “Noord”. 
Ook is er een einde gemaakt aan de vele stoelen die gratis werden verstrekt. “Zeker vrienden helpen elkaar, wie komt kijken, betaalt daarvoor”, aldus Bouckaert.
Hetzelfde geldt overigens voor barterdeals, deals waarbij je elkaar een dienst verleent maar waarbij er geen sprake is van een geldstroom naar de club. Dit leidt volgens de G7 tot scheve gezichten bij de “concurrent” van degene met wie de deal is gesloten, terwijl diegene eigenlijk de club wel wil steunen.

OSeven
Bij OSeven was er ook sprake van een contract dat in het nadeel was van Roda. Roda dient namelijk een afdracht per verkochte stoel te betalen, ook als die stoel niet bezet is. Concreet: stel er zijn 200 kaarten verkocht, maar er komen slechts 100 mensen naar de wedstrijd. Dan gebruiken slechts 100 mensen de faciliteiten zoals een buffet, maar krijgt OSeven toch 200 keer de afdracht. Hierbij is nu afgesproken dat de afdracht wordt betaald over het daadwerkelijk aanwezige aantal bezoekers.

De gemeente
Veel is er al gezegd over de uitlatingen van Bouckaert over de gemeente. Volgens hem kan de club de huur niet aan en is die veel te hoog, er is nu al een tekort van € 1,7 miljoen op de begroting dat wel gedekt door een garantstelling van de G7.
De gemeente zou volgens hem geen keuze hebben en nooit degene zijn die de club liet stikken, hetgeen leidde tot een applaus uit het publiek. Dit is inderdaad de machtspositie die de club al jaren inneemt in de relatie met de gemeente. En inderdaad heeft de gemeente in het verleden de club meermaals niet laten stikken. Iets meer respect voor de gemeente Kerkrade was echter absoluut op z’n plek geweest als je aankondigt op 10 september naar “de gemeenteraad” (een voorbereidende commissievergadering) te gaan om huurverlaging op tafel te leggen.
Maar niet alleen wil Bouckaert nog met de gemeente in gesprek, het gaat zelfs zover, dat Wim Collard (voordat hij uit dienst trad als algemeen directeur) al in zijn begroting 2018-2019 een verlaagde huur heeft opgenomen. 
Op 10 september vanaf 19.00 uur zullen we te weten komen met welk voorstel de G7 komt richting college en raad. Hierover later in een apart bericht meer.

Korotaev
Over Korotaev was Bouckaert ook duidelijk. Er is bijna wekelijks contact, maar door de slepende procedure kan er nog geen vooruitgang worden geboekt. Er wordt ingezet op een aantal scenario’s: met Korotaev, zonder Korotaev en eventueel met een mogelijke andere investeerder die zich zou kunnen aandienen. Duidelijk moge zijn dat financieel en dus sportief succes van een stabiele club sneller zal gaan mét investeerder dan zonder.

Technische zaken
Wat mij betreft nog het meest interessant was het verhaal van Harm van Veldhoven. Al in zijn tijd als trainer had ik de man hoog zitten. Hij begon in een moeilijke tijd (het jaar van de afgeketste fusie) bij de club, ging weg omdat hij voorzag dat het mis ging en keerde ondanks de almaar voortdurende neerwaartse spiraal toch terug op het oude nest.
Van Veldhoven vertelde allereerst geen geschikte algemeen directeur te zijn, maar wegens een gebrek aan tijd ging hij toch overstag om deze functie tijdelijk te vervullen.

Hij legde uit hoe de selectie tot stand is gekomen en waarom hij nog een spits hoopt binnen te krijgen die er nu nog niet is. Het gaat hierbij om spelers die op Eredivisie-niveau mikken en pas een andere club overwegen als dit geen optie meer is voor komend seizoen. Ook liet hij doorschemeren dat de marktwaarde van veel spelers in België en Duitsland extreem hoog is, ook in lagere regionen. Clubs vergelijkbaar met Roda hebben daar vaak een dubbel zo hoge begroting. Het is daarom vooral hopen op spelers uit tweede elftallen die toch niet genoeg aan de bak komen en dan de stap naar Roda wagen om zich door te ontwikkelen.

De nabije toekomst kan Van Veldhoven niet schetsen. Het is lastig te voorspellen waar zijn selectie nu staat. De kans is groot dat we dus enkele jaren in de Keuken Kampioen Divisie bivakkeren om daarna de weg omhoog in te zetten. Dat wil niet zeggen dat promotie binnen een jaar uitgesloten is. Een toevallige voltreffer met een veelscorende speler kan de kansen in één klap vermenigvuldigen. Het feit dat de exacte stand van zaken lastig in te schatten is, laat vooral zien dat de club momenteel realistisch is en rekening houdt met elk scenario.

Een keuze voor solidariteit

Woensdag 4 juli heeft de Gemeenteraad besloten om de jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de zogenaamde ‘WTCG-gelden’, stop te zetten. Dit houdt in dat burgers die daar in 2018 recht op zouden hebben, dit nu niet meer kunnen aanvragen. Dit líjkt een snel en ondoordacht besluit, maar het heeft een hele goede reden: de jeugdzorg kost de gemeente veel geld. De PvdA Kerkrade is akkoord gegaan met deze afschaffing en hieronder wil ik jullie kort uitleggen waarom ik hier achtersta. “Een keuze voor solidariteit” verder lezen

Ik blijf gaan voor een veilige buurt!

Bron: kerkrade.nl

Op 16 mei 2018 is de nieuwe coalitie aan de slag gegaan. De wethouders zijn benoemd, de nieuwe raadsleden geïnstalleerd en de inhoudelijke vergaderingen gaan nu (eindelijk!) weer starten.

Ik hecht er waarde aan de kiezer – in het bijzonder de kiezer die mij zijn of haar stem heeft toevertrouwd – te laten weten wat ik voor rol binnen de nieuwe PvdA-fractie zal gaan spelen. In de afgelopen vier jaar was ik commissielid en ondersteunde ik onze raadsleden, nu ben ik sinds woensdag 16 mei 2018 raadslid en zal ik de belangen van de kiezer niet alleen in commissievergaderingen, maar ook in de raad zelf kunnen vertegenwoordigen. “Ik blijf gaan voor een veilige buurt!” verder lezen

De nieuwe verhouding in de gemeenteraad

Je hebt het vast meegekregen afgelopen week: de PvdA Kerkrade neemt deel aan de nieuwe coalitie die is gevormd naar aanleiding van de uitslag gemeenteraadsverkiezingen. In die uitslag kwam de PvdA Kerkrade als grootste landelijke partij uit de bus. In drie blogjes probeer ik uit te leggen wat de verhoudingen zijn, wat voor de PvdA Kerkrade de uitgangspunten zijn en wat mijn taak in de komende vier jaar zal zijn. Eerst de verhoudingen.

Zo zien deze eruit in de nieuwe raad:

PartijnaamAantal zetelsCoalitie/oppositie
Burgerbelangen10Coalitie
PvdA4Coalitie
CDA2Coalitie
VVD2Coalitie
Ons Kerkrade4Oppositie
SP3Oppositie
Lokaal Alternatief3Oppositie
Ouderenpartij Kerkrade1Oppositie

Deze verdeling in coalitie- en oppositiepartijen betekent dat de coalitie een meerderheid heeft van 18 van de 29 zetels. Het aantal wethouders is als volgt verdeeld: drie voor Burgerbelangen en één per partij voor de andere drie partijen.

Het coalitieakkoord bevat de kaders van nagenoeg alle beleidsterreinen. Dit akkoord wordt in de komende maanden verdiept door een collegeakkoord. Het coalitieakkoord is hier te vinden.

Schoon schip

Net als het tij lijkt gekeerd, slaat het noodlot nietsontziend toe. Na stijf achttiende te hebben gestaan, wedstrijden op rij te hebben verloren, had Molenaar de juiste formule gevonden en was de eindsprint ingezet met bij vlagen verrassend goed positiespel. En als de competitie nog twee wedstrijden langer zou duren, zouden we boven de streep zijn geëindigd. Daar ben ik heilig van overtuigd.

Helaas volgden er inderdaad twee wedstrijden, maar dan volgens de wetten van de play-offs en niet volgens die van de Eredivisie. En op dát moment werd de zwakte van deze ploeg weer zichtbaar. Het spelletje dat tegen Eredivisie-ploegen kon worden gespeeld, werkte niet en er was geen alternatief. Hoe kon dit dan gebeuren? “Schoon schip” verder lezen

Is jouw tuinhuis goed beveiligd?

Vandaag schreef Ruben van Erp in het LD over de inzet van de gemeente Kerkrade en politie bij inbraken in tuinhuisjes, bergingen en andere stallingen. Zie onder andere dit bericht van 11 januari 2018 en de door ons gestelde vragen van 30 november 2017 voor onze inzet hierover in het afgelopen half jaar. Het is namelijk niet voor het eerst.

Uit het artikel blijkt dat het de laatste maanden weer prijs is. Tuinhuisjes, garageboxen en bergingen zijn populaire doelwitten in wijken omdat er slechte sloten opzitten (tuinhuisjes) of omdat ze uit het zicht liggen (zoals garages en bergingen). “Is jouw tuinhuis goed beveiligd?” verder lezen

Veiligheid en leefbaarheid in Chevremont

De PvdA Kerkrade pakt onveiligheid, overlast en leefbaarheid per wijk aan. Stap voor stap gaan we de wijken af en organiseren we buurtbijeenkomsten. Vorig jaar op deze dag bereidden we bijeenkomst nummer twee voor en een jaar later hebben we er drie op de teller: Holz (december 2016), Spekholzerheide (maart 2017) en Bleijerheide (november 2017). “Veiligheid en leefbaarheid in Chevremont” verder lezen

Over de verkiezingsuitslag

Gisteren ging Nederland naar de stembus. In Kerkrade wist mijn partij, de PvdA Kerkrade, hetzelfde aantal zetels (4) te behouden als in de afgelopen periode. Een geweldige prestatie van ons team als je kijkt naar de uitslagen van de PvdA elders in het land. Een beloning van de kiezer voor het werk van de fractie vuur Kirchroa.

Ik heb intussen al vaker de vraag gekregen wat mijn persoonlijke uitslag is en of ik in de raad ben gekomen. Dit laatste is niet zo. Nóg niet. Het zit zo: “Over de verkiezingsuitslag” verder lezen