Verslag: reünie Roda Sport/Rapid JC

Nog eenmaal op de mat. Klik op de foto voor een vergroting.

Vandaag vond in brasserie De gele kaart een reünie plaats van oud-spelers uit het verleden van onze club. Spelers van Roda Sport, Rapid JC maar ook van het latere Roda JC waren aanwezig en genoten samen van een uitgebreide fotoreportage uit de rijke historie van Roda JC en haar voorgangers. Kernthema van de dag was dit keer Roda Sport, nadat in een eerdere editie juist Rapid JC centraal had gestaan.

Stichting de Foesbalbuun
Initiator achter dit geheel is Stichting de Foesbalbuun, dat de historie van SV Kerkrade, SV Bleijerheide, SV Juliana en Rapid ’54 en de latere fusieclubs archiveert. Inmiddels is de stichting in het bezit van een zeer ruime documentatie, variërend van documenten als oude spelerscontracten en dagboeken/memoires van oud-spelers tot foto’s en zelfs videomateriaal uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De stichting blijkt bovendien de spil te zijn in de nog levende oud-spelers uit de jaren vijftig en zestig.  “Verslag: reünie Roda Sport/Rapid JC” verder lezen

Het tegendeel bewijzen

img_2694Onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Het is een enorm belangrijke zin uit ons strafrechtstelsel. Je kunt aangeklaagd worden voor van alles, uiteindelijk is er maar één instantie die daarover kan oordelen.

Wat mij betreft geldt dat ook nu. Het is belangrijk om te beseffen waar en waarom investeerder en potentiële mede-eigenaar Aleksei Korotaev momenteel in voorarrest zit. Er is een scala aan mogelijkheden, van bewuste fraude tot vooropgezette plannen van concollega’s.

Verenigde Arabische Emiraten (VAE)
Het is in oorden als Dubai strafrechtelijk verboden om te betalen met ongedekte cheques, dat wil zeggen, betalen met cheques waarvan de bank later oordeelt dat er niet geïnd kan worden. In Nederland krijg je hoogstens een civiele zaak aan je broek, aangespannen door je (vermeende) crediteur. In de VAE niet. Er zijn genoeg verhalen bekend over niet-bewust gedane betalingen met ongedekte cheques die vervolgens eindigden in twee jaar celstraf. “Het tegendeel bewijzen” verder lezen

Aan de goede kant van de streep

Mijn vorige blog over de sportieve prestaties van Roda JC schreef ik voor de wedstrijd tegen Zwolle. En het al dan niet tijdelijke afzwaaien van technisch directeur Ton Caanen. In korte tijd ziet de wereld er heel anders uit. Van onder de streep naar boven de streep, van puntloos naar de volle mep.

Het maakt de nood niet minder hoog. De club is en blijft in een stadium van uitgeroepen noodtoestand. Elke supporter weet dat de manier waarop het ging, niet meer vol te houden was. Degradatie als gevolg van wanbeleid leek en lijkt een kwestie van tijd. Is het niet dit jaar, dan wel volgend jaar. “Aan de goede kant van de streep” verder lezen

Halve waarheden

Dit blog schrijf ik op persoonlijke titel en hiermee wil ik niet aangeven dat ik het eens of niet eens ben met de manier van handelen in de afgelopen zeventien jaar. Het verleden is het verleden en ik ben als supporter én als burger trots op mijn club. Samen moet je de toekomst aan om trots te blijven op je club, je gemeente en alles wat daarbij hoort. Wél is het mijn bedoeling om recht te doen aan de almaar voortdurende discussie.

Het is al jaren een heet hangijzer in de Kerkraadse politiek: het dossier Roda JC Kerkrade. Coalitiepartijen zitten ermee in hun maag, want je wilt enerzijds niet je club kwijt zijn (ook omdat je dan met een af te betalen hypotheek zit zonder huurinkomsten daar tegenover), anderzijds wil je niet in strijd handelen met Europees mededingingsrecht én je niet laten misbruiken door bestuurders van een betaald voetbalorganisatie (bvo) die precies weten in welke positie een raad zich dan bevindt. Oppositiepartijen gebruiken het dossier (deels terecht, voor een aardig deel onterecht) als een stok om mee te slaan.

In aflevering 374 van dit dossier stelt de SP Kerkrade nu vragen over de financiën. Voordat ik daaraan toekom, eerst wat over het recente verleden.

Het verleden

De gemeente heeft een bankgarantie afgegeven voor een hypotheek van de club op het stadion. Die bankgarantie is door de bank ingeroepen en nu is niet de club, maar de gemeente verantwoordelijk voor aflossing van de lening. Dat wordt via een huurconstructie en dus via ontvangen huurpenningen zoveel mogelijk rechtgetrokken, zodat uiteindelijk de hypotheek niet door de gemeente, maar alsnog door de club gedragen wordt. Omdat zeker sinds het degradatiejaar de huurpenningen niet altijd netjes op tijd over werden geboekt, is vrij recentelijk besloten om de mediagelden voor een bedrag van de jaarlijkse huur te “cederen” aan de gemeente, zodat dit niet via de club gaat maar de gemeente die netjes direct krijgt uitbetaald.

De vragen

En nu naar de vragen. Deze vragen verwijzen naar een artikel dat aangeeft dat de gemeente in het dossier Roda JC intussen ruim € 47 miljoen kwijt is. Los van het feit dat je oneindig lang door kunt gaan met deze discussie, met welke bedoeling dan ook, klopt dit bedrag van geen kant.

In het artikel maakt men een optelsom van alle investeringen en leningen sinds de bouw van het Parkstad Limburg Stadion. Hierbij rekenen ze de volgende gegevens mee:

  • De investering bij de bouw ad. € 3,9 miljoen;
  • Een aandelenovername van € 3 miljoen;
  • Een bankgarantie van € 15 miljoen;
  • Een nieuwe aandelenovername van € 5,7 miljoen;
  • Een ingeroepen bankgarantie ad. € 12,3 mijoen;
  • Een lening van € 1,6 miljoen;
  • € 600.000,- aan kosten van het kunstgras;
  • Wat te ontvangen bedragen die zijn weggestreept in overeenkomsten.

Tel je deze bedragen op, dan ligt het totaalbedrag inderdaad rond de € 47 miljoen die de gemeente na afbetaling van de hypotheek aan kosten heeft gehad aan de bvo.

Het hele plaatje

Wie zijn gemiddelde maanduitgaven bekijkt, ziet vaak een bedrag staan van duizend(en) euro’s. Schrikken! Hoe betaal je die? Oh, wacht, je krijgt ook inkomsten! Als je een huishoudboekje hebt, tel je niet enkel je uitgaven, die zet je af tegen je inkomsten. Het bedrag dat overblijft, plus dan wel min, is logischerwijs veel kleiner dan het bedrag dat je kosten groot zijn.

Zo ook hier. Als je alleen meldt dat je miljoenen kwijt bent en niet dat je miljoenen aan huur ontvangt, vertel je de halve waarheid. Bovendien moet je wel je bron checken. Want waarom zou je (1) een afgegeven bankgarantie en (2) een ingeroepen bankgarantie beiden meetellen? Tel je thuis het totaalbedrag van je hypotheek én je afgeloste lening bij elkaar op? Tel je de waarde van je telefoon én je maandelijkse abonnementskosten als aflossing van je telefoon bij elkaar op?

Natuurlijk niet. De afgegeven garantie is een pennenstreek, de ingeroepen garantie gaat je geld kosten (waar weer huuropbrengsten tegenover staan!). Waar in het artikel beiden worden meegeteld, moet je slechts het inroepen meetellen en mag je van € 47 miljoen sowieso al eens € 15 miljoen aftrekken.

Eerlijk verhaal

Als je vragen stelt over de kosten, vraag dan direct erbij wat je opbrengsten zijn. En als je daarbij dan ook bijvoorbeeld (terecht) onderhoud betrekt, betrek dan ook (te) ontvangen ozb erbij, om maar iets te noemen. Vraag het complete financiële plaatje op zonder aannames te doen. De waarheid is genuanceerd, politiek bedrijven helaas vaak niet.

Stuurloos

Het is weer zo’n voetbalweekend waarin alles tegenzat. Dat heeft elke club, alleen: dat hebben wij wel heel vaak de laatste jaren. Zelf verliezen van een concurrent die één punt minder had en de andere concurrent onder die eveneens punten pakt. Begon je de dag hoopvol als zestiende-met-kans-op-meer, enkele uren later sta je stijf onderaan.

Van nature ben ik positief ingesteld. En als je puur naar de cijfers kijkt: één keer winnen en je drie concurrenten boven je verliezen en je staat boven de streep. Maar de manier waarop de laatste tijd wedstrijden worden weggegeven (van PSV tot ADO) is schrijnend. Zonder enig plichtsbesef, zonder passie, zonder strijd, vanaf minuut één kansloos zonder zichtbare wil om er iets van te maken. Je hoeft niet altijd te winnen, soms kun je niet beter, maar gá er op z’n minst voor. Roda-spelers niet. Momenteel worden ze als makke schapen naar de slachtbank geleid. “Stuurloos” verder lezen

Back to basic!

Met Bas Willems en Leo Jongen onderweg in West

In de gemeenteraden, Staten én Tweede Kamer als partij gedecimeerd. Wat doe je dan? In Utrecht spreken leden er vandaag over, maar wat mij betreft toonde deze zaterdag in Kerkrade al precies aan wat te doen.

 

Om 12.00 uur startte de eerste zaterdag na de verkiezingen zoals elke week sinds 2014 met het spreekuur van ons ombudsteam. Een cliënt meldde zich met een problematiek die niet in een simpel uurtje op te lossen was: bezig met het wegwerken van schulden, kampend met gezondheidsklachten, vaker in de clinch met instanties én af en toe gebukt gaand onder PTSS-klachten. We hebben de beste meneer naar eer en geweten geholpen en gaan met en voor hem aan de slag. “Back to basic!” verder lezen

Het gelijk van de kiezer

De kiezer heeft altijd gelijk, ook op 15 maart 2017. Waar het ook over gaat, de kiezer bedoelt er iets mee. Of het nu gaat om een derde van de Kerkrade kiezers die op de PVV heeft gestemd of het extreme verlies van de PvdA. De kiezer heeft altijd gelijk. Het is de taak aan verliezers om uit te zoeken waarom en daardoor sterker terug te kunnen komen.

Mijn partij heeft de afgelopen vier jaar een verbond gesloten met een tegenpool in economisch tegenvallende tijden. De kiezer strafte dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en alle daaropvolgende verkiezingen keihard af. Betekent dit dat je het achteraf allemaal anders had moeten doen, dat je die coalitie niet aan had moeten gaan? Nee, geenszins. De PvdA heeft gedaan wat zij mijns inziens behoorde te doen: niet weglopen, maar verantwoordelijkheid nemen. Ook als dat betekent, dat je mee moet werken aan rechtse thema’s. Toekijken vanaf de zijlijn is weliswaar gemakkelijk, maar dat is nooit de drijfveer om politiek actief te worden. Bovendien: de kiezer gaf zowel VVD als PvdA bijna geen andere keuze. Net als nu, had de kiezer destijds ook gelijk. Het is per definitie het kenmerk van democratie. “Het gelijk van de kiezer” verder lezen

Waarom stemmen wél belangrijk is (en ook voor jongeren!)

Goed, op deze verkiezingsdag nog één blogje over landelijke politiek. In de afgelopen jaren heb ik heel wat campagnes meegemaakt, en heel wat mensen op straat gesproken. Veel reacties zijn positief, zeker als je laat blijken echt naar hen te luisteren. Toch hoor je vaak dat “ze toch doen wat ze willen” en “één stem geen verschil maakt”. Tel daarbij de desinteresse op van een grote groep jongeren en een belangrijk deel van de bevolking gaat niet stemmen.

Vooral dat jongeren niet actief genoeg zijn, blijkt uit het belangrijke democratische jaar 2016. Eerst kiest Groot-Britannië voor haar Brexit uit de EU, waarbij achteraf is gebleken dat dit vooral een stem van de oudere blijkt te zijn. De opkomst onder jongeren was zó laag, dat die niet kon opwegen tegen de Brexit-stem van de ouderen. Met andere woorden: de generatie van de toekomst wil in de EU blijven, maar heeft hiervoor niet hard genoeg gevochten. “Waarom stemmen wél belangrijk is (en ook voor jongeren!)” verder lezen

Aandacht en afzetten

De laatste weken is het vrijwel dagelijks prijs: de strijd voor aandacht en het afzetten tegen de opponent. Gisteren spande de kroon. Het debat tussen Mark Rutte en Geert Wilders, niet zo heel lang geleden nog knusse collega’s in een gedrocht van een gedoogsteunkabinet, werd gekenmerkt door het accentueren van alles wat de ander verkeerd deed.

De verkiezingscampagne staat bol van dit soort fratsen. Politieke partijen grossieren in plaatjes en websites om de verschillen tussen de eigen en een andere partij aan te duiden. En die andere partij doet doodleuk hetzelfde. Het CDA kwam tijdens het zojuist genoemde debat met het “Boze & Loze Beloften Bingo” (newsflash: het schijnt de enige partij te zijn die alle beloftes nakomt…) en feitelijk doet elke partij hetzelfde: waarom niet die ander? “Aandacht en afzetten” verder lezen

De race om het beste doelsaldo

Afgelopen weekend hebben we de zoveelste bizarre wending in het lopende seizoen van Roda gezien. Het was een week na de slappe vertoning tegen PSV, terwijl alle concurrenten punten pakten. De week daarvoor verloren we – hoewel niet geheel terecht – in Heerenveen. Het doelsaldo van die twee wedstrijden is -7. Waarom ik dat zeg? Daar kom ik zo op terug.

Eerst terug naar afgelopen weekend. ADO Den Haag won met 1-0 van NEC, Excelsior won van Heerenveen met ruime cijfers: 4-1. Op zondag moest Roda vervolgens aantreden tegen FC Groningen, dit seizoen niet goed, niet slecht, maar onberekenbaar. Zou het weer zo’n speelronde worden? Één ding was vooraf zeker: verlies zou per direct een laatste plaats betekenen na de winstpartij van ADO. “De race om het beste doelsaldo” verder lezen