Business as usual – of een vorm van

Gisterenavond (maandag 11 mei 2020) was de eerste commissievergadering AZM sinds 9 maart, een commissievergadering die overigens niet door mij bezocht is in verband met ziekte.

Digitaal vergaderen

De commissievergadering vond gezien de huidige situatie digitaal plaats, een aparte gewaarwording. Vooraf was ik vooral benieuwd naar de manier waarop de vergadering zou verlopen: zou ieders inbreng voldoende gewaarborgd zijn? Zou een debat wel mogelijk zijn?

Terugkijkend was dat zeker zo. Er was niet zozeer sprake van een echt debat (de vraag is of dat normaliter wel het geval is in een commissievergadering), maar in constructieve sfeer was er wel degelijk sprake van besluitvorming met goede, ruime inbreng van alle fracties én het college.

Wat stond er op de agenda? Dat waren met name twee onderwerpen: de nieuwe begroting van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) en de regionale visie Geweld hoort nergens thuis.

BsGW

De BsGW is het Limburgse bestuursorgaan dat onder andere zorgdraagt voor de inning van de belastingen van vrijwel alle gemeenten in Limburg, en dus ook van de gemeente Kerkrade. Dit is sinds enkele jaren het geval, aangezien de gemeente toe is getreden om kostenvoordeel te behalen.

De BsGW is een voorbeeld van een gemeenschappelijke regeling, een regeling tussen bijvoorbeeld een aantal gemeenten om dingen samen te regelen. Denk aan Parkstad, jeugdzorg en andere dingen die soms beter zijn om niet alleen te regelen. Dit heeft vaak vele voordelen, maar zeker ook een nadeel: je zit niet meer direct aan de knoppen en bent overgeleverd aan de wil van de meerderheid van de deelnemers.

De PvdA Kerkrade was destijds tegen deelname aan BsGW omdat het voorgespiegelde kostenvoordeel lang niet zeker was en dienstverlening waar mogelijk zo dicht mogelijk bij de burger moet liggen.

Hoe dan ook, inmiddels zijn we enkele jaren verder en in 2019 heeft de raad een negatieve zienswijze ingediend inzake de begroting 2020 van de BsGW. De reden was dat de kosten bleven stijgen, jaarlijks moest er meer geld bij. Nu is dat niet altijd verwijtbaar, want bijvoorbeeld proceskosten zorgen voor een grote kostenpost en dat heeft de BsGW slechts deels in de hand. Toch vond de raad – met steun van ons – dit niet voldoende en er is een negatieve zienswijze afgegeven op de begroting. Dit is uiteindelijk weggestemd: de meerderheid van de deelnemers was voor die betreffende begroting. Voor 2021 geldt hetzelfde: wederom stijgt de begroting.

Ik heb namens de PvdA Kerkrade vooral aandacht gevraagd voor de bescherming van de burgers die te maken krijgen met de beslagvrije voet: het gedeelte van het inkomen dat niet kan/mag worden getroffen door bijvoorbeeld loonbeslag. Door miscommunicatie komt het te vaak voor dat burgers met een te lage beslagvrije voet geconfronteerd worden. Voor die mensen meteen een groot probleem!

Geweld hoort nergens thuis

Geweld hoort nergens thuis is een visiedocument dat ziet op het samenkomen van voornamelijk de thema’s zorg, onderwijs en veiligheid. Het kan gaan over zaken van huiselijk geweld tot mensenhandel en hoe dit te voorkomen dan wel “op te lossen” wanneer er toch problemen zijn.

Belangrijk hierbij is dan ook de samenwerking tussen de verschillende instanties, van school tot gemeente, van GGD tot politie. Alleen samen kom je erachter wat er aan de hand kan zijn in sommige gezinnen. En ik heb in de stukken verschillende voorbeelden gelezen: dat kan soms ernstig zijn…

Een erg belangrijk thema dus om te bespreken. Zelf heb ik nog aandacht gevraagd over dat wat er achter de voordeur gebeurt tijdens de situaties omtrent het coronavirus: minder zorgverleners en wijkagenten komen nu bij mensen thuis. Belangrijk dus dat de scholen nu weer (deels) open zijn!

Hier vind je de vergaderstukken, hieronder de stream van de vergadering:

Gerelateerde berichten:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.