Niet aftreden maar optreden

In meer dan welk rechtsgebied ook, is het bestuursrecht erop gericht om de burger bescherming te bieden tegen de machtige overheid. Net als werknemer tegenover werkgever en consument tegenover bedrijfsleven moet de burger beschermd worden tegenover de overheid. Die overheid is immers gebonden aan dezelfde wet- en regelgeving als burgers.

Als burger moet je kunnen vertrouwen op een overheid die er is vóór de burger. Maar dat ging al mis toen het bestrijden van fraude voor sommige partijen belangrijker was dan het ontwikkelen van sociaal én rechtvaardig beleid. Maar wie zegt dat hij wil dat mensen krijgen waar ze recht op hebben en wat ze nodig hebben, is niet per definitie tegen het bestrijden van fraude. Het is simpelweg waar men het liefst allereerst vanuit gaat. Of zoals ik op Twitter tegen kwam: rechts vindt het erg wanneer iemand iets krijgt waar hij geen recht op heeft, links wanneer iemand niet krijgt waar hij wél recht op heeft:

Laat ik alvast beginnen met het volgende: ja, ook mijn partij heeft hieraan meegewerkt, of positiever gesteld: niets kunnen doen om dit te signaleren en voorkomen.

Maar hoe heeft het zover kunnen komen?
In 2013 kwam er een ministeriële commissie aanpak fraude met naast Asscher de drie VVD’ers: Rutte, Wiebes en Weekers. Deze commissie moest bekijken hoe frauderen met overheidsgeld kon worden voorkomen en teruggedraaid. En die fraude was er natuurlijk wel degelijk. Denk maar eens aan de Bulgarenfraude die in 2013 bekend werd en dus voornamelijk onder Rutte I plaatsvond.

Die fraude moest dus worden voorkomen. Logisch en niet meer dan terecht. De grote vraag is echter: hoe zorg je ervoor dat mensen wel krijgen waar ze recht op hebben, maar voorkom je tegelijkertijd dat zij die de boel belazeren, het ook krijgen?

In ieder geval niet door vanuit het ministerie van Financiën een extra taak aan de commissie aanpak fraude mee te geven: de commissie moest het geld dat de aanpak kostte, ook terugverdienen. Het is als de bonnenquota bij politie: beleid moet in zulke gevallen niet gericht zijn op een verdienmodel an sich, een financieel goede prestatie moet een gevolg zijn van goed beleid. Deze commissie moest fraude bestrijden, geld terughalen waar dat onterecht was uitgekeerd. Het lijkt me vrij logisch dat je daarmee onterechte uitgaven voorkomt en dus financieel gewin hebt zonder dat vooraf van een keihard target te voorzien.

Maar door er een minimum aan te koppelen, verleg je gelijk de focus. De vraag is dan niet meer: hoe voorkomen we fraude? Maar al snel: hoe kunnen we onze taak zo inrichten, dat we minimaal 25 miljoen euro bij elkaar harken binnen deze commissie? Een volstrekt ander uitgangspunt. Het was voor Financiën belangrijker om per saldo geen geld kwijt te zijn aan een commissie dan om een commissie in staat te stellen haar taak goed te doen, een rechtstreeks gevolg van twee zaken. 1: de crisis, waarmee het huishoudboekje van de overheid extreem gevoelig was. En 2: de invloed van de VVD op het Rijksbeleid sinds Rutte I.

Dan de kern van de zaak. Op dit moment spelen twee kwesties, namelijk:

  1. Wiens kop moet rollen (en moet er wel een kop rollen)?
  2. Hoe wordt dit opgelost?

Ik vind het tweede persoonlijk veel en veel belangrijker dan het eerste. De opeenstapeling van fouten en blunders loopt van het parlement dat een wet goedkeurt die deze fraudeaanpak mogelijk maakte tot aan de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) die – hoewel onafhankelijk – er ook van langs kreeg in het rapport. En vervolgens loopt diezelfde lijn door naar een flink aantal bewindspersonen van VVD, PvdA, CDA en D66.

Feit is in ieder geval dat het huidige kabinet wéét wat er speelt, wéét dat slachtoffers financieel en mentaal enorm gedupeerd zijn, en is niet bij machte om compensatie op fatsoenlijke, snelle en rechtvaardige wijze vorm te geven. En erger dan fouten maken, is fouten niet oplossen.

Dus om van de tweede bij de eerste vraag uit te komen: ja, het huidige kabinet zou kunnen vallen, om vervolgens doodleuk demissionair (wat over enkele maanden toch al het geval is) door te gaan totdat er na de verkiezingen Rutte IV aantreedt. Want Rutte en Hoekstra kunnen als hoofdrolspelers best besluiten het kabinet te laten vallen, maar stoppen ze dan ook als lijsttrekker?

En moet Asscher dan vertrekken als lijsttrekker? Hij is als enige geen bewindspersoon meer en was dat wel ten tijde van die al genoemde commissie. Maar als enige kan hij geen daadwerkelijke bijdrage leveren aan de compensatie, simpelweg omdat hij niet aan het roer staat. En toch is hij wél de enige die openlijk excuses aanbiedt en in gesprek gaat met gedupeerden.

We kunnen nog dagen en weken debatteren over wie moet opstappen en vertrekken, maar daarmee komt er echt geen oplossing voor alle gedupeerden. Het huidige kabinet gaat gewoon door met regeren, of het nu valt of niet. Dus laat de kiezer in maart afrekenen met wie hij of zij denkt dat verantwoordelijk moet worden gehouden en laat de kiezer spreken over wie toeslagengedrochten naar de toekomst toe moet voorkomen. Bijvoorbeeld door die hele kinderopvangtoeslag af te schaffen en kinderopvang te verplichten én financieren voor alle twee- en driejarigen. Doe je meteen iets aan het voorkomen van voorschoolse taalachterstanden, waarmee nog veel meer mensen zijn geholpen en dit hele afschuwelijke debacle pas echt socialer beleid voortbrengt.

Meer geld voor sociale thema’s

Vandaag besloot de gemeenteraad om extra geld in te gaan zetten voor sociale thema’s. Zo wordt er, om maar eens een voorbeeld te noemen, drie ton vanuit “majeure projecten” gehaald naar de inhoud van het Center Court.

Die inhoud bestaat uit het bestrijden van armoede, werkloosheid en andere sociale problemen en het verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van burgers. Want uiteindelijk heeft alles met elkaar te maken: hoe gezonder en fitter we leven, hoe groter de kans op het vinden van werk en hoe sneller we aan het werk zijn, hoe meer inkomen we hebben, hoe eenvoudiger het wordt om gezonder te leven.

Daarom worden allerlei budgetten (voor participatie, schuldhulpverlening en andere potjes) gecombineerd om gezamenlijk in te zetten via het Center Court. Gek genoeg is dat voor de SP (en echt alléén deze partij) reden om te concluderen dat er wordt bezuinigd op het sociale domein. Ik vraag me echt af in welk parallel universum je deze conclusie kunt trekken.

Sterker nog, in een ander agendapunt fulmineerde diezelfde partij nog tegen het geld dat de burger kwijt zou zijn aan de stenen van majeure projecten. En toch is het blijkbaar niet nodig om voor het onttrekken van budget aan juist die majeure projecten ten gunste van sociaal beleid te stemmen…

Er wordt niet bezuinigd op sociale thema’s, er gaat jaarlijks juist fiks méér geld naartoe. Ik kan het echt niet eenvoudiger maken dan dit.

Begaan met het milieu, ook tijdens feesten

Vandaag las ik op de website van De Limburger dat plastic snippers en confetti in Kerkrade in de publieke ruimte taboe worden, onder andere tijdens carnaval. De carnavalist zal op zoek moeten naar alternatieven, zoals papieren confetti tijdens carnaval en biologische producten tijdens bijvoorbeeld bruiloften. Het beste alternatief lijkt mij, zoals in het artikel ook wordt gesteld, bio-confetti, die binnen afzienbare tijd oplost in water (en dus bij regenval).

De laatste jaren vroeg ik het mijzelf tijdens carnaval zelf ook af: we zijn bezig met afvalscheiding, afvalvermindering en opruimacties om zwerfafval op te ruimen, maar tijdens carnaval gooien we het doodleuk weer de straat op. En natuurlijk, op plekken zoals de Markt, of de route van de optocht, wordt dit door de gemeente ook weer opgehaald. Maar op veel plekken, zoals in bosjes, perkjes en op veel plekken ook op het trottoir, blijft dit alles natuurlijk liggen. Lees “Begaan met het milieu, ook tijdens feesten” verder

Aanpak overlast en onveiligheid: een nieuwe update

Op maandag 9 september 2019 gaven burgemeester en ambtenaren een nadere toelichting op alle facetten van het veiligheidsbeleid in en van de gemeente. Drugsgerelateerde problematiek, brievenbuspanden en jeugdoverlast, veel kwam aan bod.

Aanvalsplan Bleijerheide
Eerder dit jaar stelde de raad de Integrale Aanpak Veiligheid vast. Daaraan gekoppeld zat het Aanvalsplan Bleijerheide-Nulland, waarin brievenbuspanden en drugsoverlast als prioriteiten werden bestempeld. Vooral op het gebied van brievenbuspanden zijn goede resultaten bekend. In de wijk was er sprake van 23 (mogelijke) gevallen van kamerverhuur, twee verleende vergunningen en negen woningsplitsingen. Deze aantallen zijn nu gewijzigd: er is nog sprake van zes gevallen van kamerverhuur voor zover bekend bij de gemeente, er zijn intussen vier vergunningen en tien splitsingen. Gemeentebreed is de kamerverhuur gedaald van 58 naar 19 gevallen, zijn de vergunningen gestegen van zeven naar veertien stuks en zijn de splitsingen gedaald van 28 naar 21. Lees “Aanpak overlast en onveiligheid: een nieuwe update” verder

Vooruitschuiven

Maandag 13 mei 2019 kwam Bert Peels namens de Stichting Samen Roda JC een toelichting geven op de werkzaamheden die inmiddels verricht zijn, inclusief een doorkijk naar seizoen 2019/2020. In augustus/september 2018 was de eerste toelichting, inclusief het verzoek voor een gedeeltelijk uitstel van betaling, waarbij de verwachting werd uitgesproken dat het nieuwe seizoen een break-even begroting zou kennen en de club schuldenvrij “afgeleverd” zou worden. Voor een kort fragment van de vergadering, zie onderaan de video.

Bekend moge zijn dat Roda JC niet is gepromoveerd, zich niet heeft weten te kwalificeren voor de play-offs in de strijd om promotie/degradatie. Dit houdt in dat er geen extra tv-gelden bij gaan komen. Sterker nog, die dalen in de komende seizoenen per seizoen tot het “Keuken Kampioendivisie-minimum”. Lees “Vooruitschuiven” verder

Wanted: beleid en toekomstvisie

Ik heb vaker over onze club geschreven. Meestal ging het dan over de praatjes van busladingen twijfelachtige beleidsbepalers. Van den Bunder, Collard, Caanen. De enige in wie ik vertrouwen had, was Harm van Veldhoven. Ik had hem hoog zitten als trainer en ik was blij met hem als technisch directeur. Lees “Wanted: beleid en toekomstvisie” verder

Gemeente, politie en burgers: een onverslaanbaar team!

De algemene beschouwingen hebben betrekking op de begroting voor een nieuw jaar. Het is voor alle partijen het moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

De terugkerende bezoeker van mijn website weet intussen dat een groot deel van mijn taken binnen de PvdA bestaat uit veiligheid en leefbaarheid. Daarom zal ik hieronder toelichten wat de stand van zaken is op dit thema aan de hand van de jaarlijkse algemene beschouwingen. Lees “Gemeente, politie en burgers: een onverslaanbaar team!” verder

Moreel failliet en egoïstisch

Heel Nederland was de afgelopen anderhalve week in de ban van Howick en Lili, de kinderen die van onze overheid “terug” moesten worden gestuurd naar “hun eigen land”, een land waar ze nooit zijn geweest, de taal niet spreken en in een weeshuis terecht zouden komen.

Dankzij procedures die blijkbaar tien tot elf jaar kunnen duren voordat de rechtsgang volledig is benut, zijn de twee van oorsprong Armeense kinderen volkomen vernederlandst, spreken ze onze taal vloeiend en hebben ze hun vriendjes en vriendinnetjes in ons land, waar ze ook hun onderwijs volgen. In hun land.

Lees “Moreel failliet en egoïstisch” verder

Kabinet neemt drugsproblemen gemeenten niet serieus

Het lijkt zo mooi: een wietproef om te bekijken of gereguleerde wietteelt de criminaliteit kan terugdringen. Uitstekende kans voor een regio vol met gemeenten die kampen met illegale drugstoeristen. Noem ze maar op: Kerkrade, Heerlen, Sittard, Maastricht, Roermond. De gemeenten die bij elkaar liggen kunnen niet apart aan de proef meedoen, aangezien dit tot het verdrijven van criminaliteit leidt van de ene naar de andere gemeente. Lees “Kabinet neemt drugsproblemen gemeenten niet serieus” verder

Óp Blieërhei (doa an de grens bij Panneshei)

Vandaag waren we in Bleijerheide. Op 27 november hebben we daar namelijk onze volgende informatiebijeenkomst in het kader van veiligheid in de wijk. In de buurt waar mijn vaders kant van de familie tientallen jaren van het leven sleet en waar ik een groot deel van mijn schooltijd doorbracht, startten we vandaag met een stuk of tien PvdA’ers in café Ackens, waarna we heel Bleijerheide verkenden en meer dan tweeduizend uitnodigingen rondbrachten voor deze informatieavond. Lees “Óp Blieërhei (doa an de grens bij Panneshei)” verder