Vooruitschuiven

Maandag 13 mei 2019 kwam Bert Peels namens de Stichting Samen Roda JC een toelichting geven op de werkzaamheden die inmiddels verricht zijn, inclusief een doorkijk naar seizoen 2019/2020. In augustus/september 2018 was de eerste toelichting, inclusief het verzoek voor een gedeeltelijk uitstel van betaling, waarbij de verwachting werd uitgesproken dat het nieuwe seizoen een break-even begroting zou kennen en de club schuldenvrij “afgeleverd” zou worden. Voor een kort fragment van de vergadering, zie onderaan de video.

Bekend moge zijn dat Roda JC niet is gepromoveerd, zich niet heeft weten te kwalificeren voor de play-offs in de strijd om promotie/degradatie. Dit houdt in dat er geen extra tv-gelden bij gaan komen. Sterker nog, die dalen in de komende seizoenen per seizoen tot het “Keuken Kampioendivisie-minimum”. “Vooruitschuiven” verder lezen

Wanted: beleid en toekomstvisie

Ik heb vaker over onze club geschreven. Meestal ging het dan over de praatjes van busladingen twijfelachtige beleidsbepalers. Van den Bunder, Collard, Caanen. De enige in wie ik vertrouwen had, was Harm van Veldhoven. Ik had hem hoog zitten als trainer en ik was blij met hem als technisch directeur. “Wanted: beleid en toekomstvisie” verder lezen

Gemeente, politie en burgers: een onverslaanbaar team!

De algemene beschouwingen hebben betrekking op de begroting voor een nieuw jaar. Het is voor alle partijen het moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

De terugkerende bezoeker van mijn website weet intussen dat een groot deel van mijn taken binnen de PvdA bestaat uit veiligheid en leefbaarheid. Daarom zal ik hieronder toelichten wat de stand van zaken is op dit thema aan de hand van de jaarlijkse algemene beschouwingen. “Gemeente, politie en burgers: een onverslaanbaar team!” verder lezen

Moreel failliet en egoïstisch

Heel Nederland was de afgelopen anderhalve week in de ban van Howick en Lili, de kinderen die van onze overheid “terug” moesten worden gestuurd naar “hun eigen land”, een land waar ze nooit zijn geweest, de taal niet spreken en in een weeshuis terecht zouden komen.


Dankzij procedures die blijkbaar tien tot elf jaar kunnen duren voordat de rechtsgang volledig is benut, zijn de twee van oorsprong Armeense kinderen volkomen vernederlandst, spreken ze onze taal vloeiend en hebben ze hun vriendjes en vriendinnetjes in ons land, waar ze ook hun onderwijs volgen. In hun land.


“Moreel failliet en egoïstisch” verder lezen

Kabinet neemt drugsproblemen gemeenten niet serieus

Het lijkt zo mooi: een wietproef om te bekijken of gereguleerde wietteelt de criminaliteit kan terugdringen. Uitstekende kans voor een regio vol met gemeenten die kampen met illegale drugstoeristen. Noem ze maar op: Kerkrade, Heerlen, Sittard, Maastricht, Roermond. De gemeenten die bij elkaar liggen kunnen niet apart aan de proef meedoen, aangezien dit tot het verdrijven van criminaliteit leidt van de ene naar de andere gemeente. “Kabinet neemt drugsproblemen gemeenten niet serieus” verder lezen

Óp Blieërhei (doa an de grens bij Panneshei)

Vandaag waren we in Bleijerheide. Op 27 november hebben we daar namelijk onze volgende informatiebijeenkomst in het kader van veiligheid in de wijk. In de buurt waar mijn vaders kant van de familie tientallen jaren van het leven sleet en waar ik een groot deel van mijn schooltijd doorbracht, startten we vandaag met een stuk of tien PvdA’ers in café Ackens, waarna we heel Bleijerheide verkenden en meer dan tweeduizend uitnodigingen rondbrachten voor deze informatieavond. “Óp Blieërhei (doa an de grens bij Panneshei)” verder lezen

Politie: een wat veiliger Kerkrade, maar

Weer een veiligheidsupdate van mijn kant. Vanavond in de commissievergadering stonden zaken op de agenda die hiermee te maken hebben. Allereerst een terugblik op de vorige vergadering: woonoverlast. Tot slot meer over veiligheidscijfers in Kerkrade afgezet tegen vorige jaren.

Geregelde zaken rondom woonoverlast
Vorige maand kaartte ik namens de PvdA Kerkrade aan dat de burgemeester een nieuwe bevoegdheid krijgt als de raad hem die geeft. Sinds 1 juli is de aanpak van woonoverlast een nieuwe fase ingegaan. Niet meer kan een aanpak alleen bestaan uit buurtbemiddeling of uithuiszetting, twee uitersten, maar ook kan de burgemeester putten uit een nieuw middel: de gedragsaanwijzing. Als buurtbemiddeling niet helpt en als iemand overlast blijft veroorzaken (het gaat hier niet om de gemiddelde burenruzie), kan de burgemeester iemand opleggen zich wel of niet op een bepaalde manier te gedragen, op straffe van maatregelen als boetes. Dit zal natuurlijk niet leiden tot een volledig verdwijnen van overlast, maar wel helpen om erger te voorkomen waar mogelijk. “Politie: een wat veiliger Kerkrade, maar” verder lezen