Dossier wietproef: hoe provinciale afstemming het aflegt tegen gemeentelijk eigenbelang

In het coffeeshopdossier zijn vele hoofdstukken geschreven. Het verkopen van softdrugs is niet legaal, maar wordt gedoogd. In principe mogen alleen Nederlandse ingezetenen kopen, maar in Kerkrade wordt ervoor gekozen dit niet te handhaven door de grensligging. Dit dreigt nu alsnog teniet te worden gedaan door een cruciale voorwaarde in de wietproef, waarvoor Heerlen zich gaat aanmelden. Hieronder een toelichting op de ontwikkeling en de situatie die nu dreigt te ontstaan. “Dossier wietproef: hoe provinciale afstemming het aflegt tegen gemeentelijk eigenbelang” verder lezen

Update aanpak huisjesmelkers

In 2016 is op initiatief van de PvdA Kerkrade de problematiek van de brievenbuspanden geagendeerd. In elke wijk zijn ze bekend: panden met veel brievenbussen aan de gevel, waarachter huurders (legaal of illegaal) geen woning maar een kamer huren. In 2017 en 2018 is vervolgens allereerst gezorgd dat er geen nieuwe gevallen meer bij komen door in noodtempo bestemmingsplannen te wijzigen en kamerverhuur dan wel woningsplitsing illegaal te verklaren in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Alles wat voor die tijd een vergunning heeft aangevraagd, wordt helaas legaal, maar de ontwikkeling is hiermee wel gestuit. “Update aanpak huisjesmelkers” verder lezen

Is je huis interessant voor een inbreker?

Vandaag stond een duidelijk artikel in De Limburger over inbraakpreventie. Loop een rondje door de wijk en zie de grote hoeveelheid zwakke plekken, inclusief simpelweg niet-afgesloten deuren.

Wijkagenten en wijkpreventieteams lopen in Kerkrade meermaals per jaar via projecten door wijken om bewoners te wijzen op plekken in of om hun huis die favoriet zijn bij de inbreker: denk aan een in de zomer openstaand raam onder een vuilniscontainer. Ze laten dit uiteraard weten en wijzen de bewoner erop.

Je kunt zelf het meeste doen om een mogelijke inbreker voorbij i.p.v. binnen te laten lopen. Wees bewust van je eigen huis en omgeving. Hulp nodig? Die is altijd te vinden, bijvoorbeeld bij wijkpreventieteams, de politie, een slotenmaker die je advies geeft over je hang- en sluitwerk, maar zeker ook bij ons als PvdA Kerkrade. We hebben enkele folders van die gaan over inbraakpreventie waarin veel tips staan. Neem via deze site of via 06-31003321 even contact op en we helpen graag!

Liever zelf online informatie zoeken? Dat kan ook. Hier zijn twee handige links die gaan over inbraakpreventie:

Het ABC van Veilig Wonen (folder CCV)

Website Politiekeurmerk Veilig Wonen

Leefbaarheid in onze wijken

Vanmorgen las ik een nieuwsbericht op de website van RTL Nieuws: “Leefbaarheid in gevaar in buurten met veel goedkope huurhuizen.” Het artikel draait om buurten die bovengemiddeld veel huurwoningen bevatten in de sociale huur-sector, vaak tweederde of meer. Het gevolg hiervan is een opeenstapeling van enkele problemen. Zo zijn in deze wijken meer mensen met psychische problemen en komen agressie en overlast er meer voor. Als oplossing wordt een grootschalige herstructurering van de wijk genoemd. Zorg voor meer afwisseling tussen huur en koop en tussen goedkoper en duurder, zo luidt het advies. Wie meer hierover wil weten, kan op de hierboven geplaatste link klikken.

Dat deed mij gelijk denken aan Kerkrade, met name aan de Heilust en Bleijerheide. Het zijn beide buurten die in enige mate kunnen doorgaan voor buurten met een bovengemiddeld aantal huurwoningen met een relatief lage huur. Toch zit er een groot verschil tussen beiden.


“Leefbaarheid in onze wijken” verder lezen

Aanpak huisjesmelkers gaat nieuwe fase in

Afgelopen week bespraken we in twee commissievergaderingen de aanpak van huisjesmelkers die hun woonhuizen opdelen in aparte kamers, de zogenaamde brievenbuspanden. 

De PvdA Kerkrade heeft deze aanpak aan het rollen gebracht. Een jaar geleden verschenen hier al de eerste krantenartikelen over n.a.v. onze acties en in november 2017 liep ik met verslaggever Ruben van Erp van De Limburger door de wijk om de problemen nogmaals aan de kaak te stellen.

Intussen is de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) aangepast, zodat illegale kamerverhuur kan worden aangepakt. Maar nog altijd is het zo dat wanneer een eigenaar van een pand een vergunning aanvraagt, de gemeente niet anders kan dan deze verlenen omdat het bestemmingsplan aangepast moet worden.


“Aanpak huisjesmelkers gaat nieuwe fase in” verder lezen

Roda JC: trots én hoofdpijndossier van Kerkrade

Het dossier Roda JC is lijvig bij de gemeente Kerkrade. De recente geschiedenis moge iedereen bekend zijn: de hypotheek van het nieuwe stadion kende een bankgarantie van de gemeente Kerkrade, die werd door de bank ingeroepen na ontbrekende betalingen van de club en sindsdien moet de gemeente de hypotheek voldoen, terwijl de voetbalclub (BVO) huur dient te betalen aan “de stadion bv”, in handen van de gemeente. Die huur is enkele jaren geleden verlaagd van € 1,1M naar €0,8M naar aanleiding van een onderzoek naar een marktconform huurbedrag. Meer uitleg hierover is te vinden in een blog dat ik in april 2017 schreef.

Op 16 augustus van dit jaar schreef ik al over datgene wat de G7 en directie van Roda JC heeft beziggehouden. Daarin kwam ook de huurverlaging aan bod. Een stuk uit dat blog: “Volgens hem kan de club de huur niet aan en is die veel te hoog, er is nu al een tekort van € 1,7 miljoen op de begroting dat wel wordt gedekt door een garantstelling van de G7. 
De gemeente zou volgens hem geen keuze hebben en nooit degene zijn die de club liet stikken, hetgeen leidde tot een applaus uit het publiek.”


“Roda JC: trots én hoofdpijndossier van Kerkrade” verder lezen

Een keuze voor solidariteit

Woensdag 4 juli heeft de Gemeenteraad besloten om de jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de zogenaamde ‘WTCG-gelden’, stop te zetten. Dit houdt in dat burgers die daar in 2018 recht op zouden hebben, dit nu niet meer kunnen aanvragen. Dit líjkt een snel en ondoordacht besluit, maar het heeft een hele goede reden: de jeugdzorg kost de gemeente veel geld. De PvdA Kerkrade is akkoord gegaan met deze afschaffing en hieronder wil ik jullie kort uitleggen waarom ik hier achtersta. “Een keuze voor solidariteit” verder lezen

Ik blijf gaan voor een veilige buurt!

Bron: kerkrade.nl

Op 16 mei 2018 is de nieuwe coalitie aan de slag gegaan. De wethouders zijn benoemd, de nieuwe raadsleden geïnstalleerd en de inhoudelijke vergaderingen gaan nu (eindelijk!) weer starten.

Ik hecht er waarde aan de kiezer – in het bijzonder de kiezer die mij zijn of haar stem heeft toevertrouwd – te laten weten wat ik voor rol binnen de nieuwe PvdA-fractie zal gaan spelen. In de afgelopen vier jaar was ik commissielid en ondersteunde ik onze raadsleden, nu ben ik sinds woensdag 16 mei 2018 raadslid en zal ik de belangen van de kiezer niet alleen in commissievergaderingen, maar ook in de raad zelf kunnen vertegenwoordigen. “Ik blijf gaan voor een veilige buurt!” verder lezen

De nieuwe verhouding in de gemeenteraad

Je hebt het vast meegekregen afgelopen week: de PvdA Kerkrade neemt deel aan de nieuwe coalitie die is gevormd naar aanleiding van de uitslag gemeenteraadsverkiezingen. In die uitslag kwam de PvdA Kerkrade als grootste landelijke partij uit de bus. In drie blogjes probeer ik uit te leggen wat de verhoudingen zijn, wat voor de PvdA Kerkrade de uitgangspunten zijn en wat mijn taak in de komende vier jaar zal zijn. Eerst de verhoudingen.

Zo zien deze eruit in de nieuwe raad:

PartijnaamAantal zetelsCoalitie/oppositie
Burgerbelangen10Coalitie
PvdA4Coalitie
CDA2Coalitie
VVD2Coalitie
Ons Kerkrade4Oppositie
SP3Oppositie
Lokaal Alternatief3Oppositie
Ouderenpartij Kerkrade1Oppositie

Deze verdeling in coalitie- en oppositiepartijen betekent dat de coalitie een meerderheid heeft van 18 van de 29 zetels. Het aantal wethouders is als volgt verdeeld: drie voor Burgerbelangen en één per partij voor de andere drie partijen.

Het coalitieakkoord bevat de kaders van nagenoeg alle beleidsterreinen. Dit akkoord wordt in de komende maanden verdiept door een collegeakkoord. Het coalitieakkoord is hier te vinden.

Is jouw tuinhuis goed beveiligd?

Vandaag schreef Ruben van Erp in het LD over de inzet van de gemeente Kerkrade en politie bij inbraken in tuinhuisjes, bergingen en andere stallingen. Zie onder andere dit bericht van 11 januari 2018 en de door ons gestelde vragen van 30 november 2017 voor onze inzet hierover in het afgelopen half jaar. Het is namelijk niet voor het eerst.

Uit het artikel blijkt dat het de laatste maanden weer prijs is. Tuinhuisjes, garageboxen en bergingen zijn populaire doelwitten in wijken omdat er slechte sloten opzitten (tuinhuisjes) of omdat ze uit het zicht liggen (zoals garages en bergingen). “Is jouw tuinhuis goed beveiligd?” verder lezen