Leefbaarheid in onze wijken

Vanmorgen las ik een nieuwsbericht op de website van RTL Nieuws: “Leefbaarheid in gevaar in buurten met veel goedkope huurhuizen.” Het artikel draait om buurten die bovengemiddeld veel huurwoningen bevatten in de sociale huur-sector, vaak tweederde of meer. Het gevolg hiervan is een opeenstapeling van enkele problemen. Zo zijn in deze wijken meer mensen met psychische problemen en komen agressie en overlast er meer voor. Als oplossing wordt een grootschalige herstructurering van de wijk genoemd. Zorg voor meer afwisseling tussen huur en koop en tussen goedkoper en duurder, zo luidt het advies. Wie meer hierover wil weten, kan op de hierboven geplaatste link klikken.

Dat deed mij gelijk denken aan Kerkrade, met name aan de Heilust en Bleijerheide. Het zijn beide buurten die in enige mate kunnen doorgaan voor buurten met een bovengemiddeld aantal huurwoningen met een relatief lage huur. Toch zit er een groot verschil tussen beiden.

Lees “Leefbaarheid in onze wijken” verder

Aanpak huisjesmelkers gaat nieuwe fase in

Afgelopen week bespraken we in twee commissievergaderingen de aanpak van huisjesmelkers die hun woonhuizen opdelen in aparte kamers, de zogenaamde brievenbuspanden. 

De PvdA Kerkrade heeft deze aanpak aan het rollen gebracht. Een jaar geleden verschenen hier al de eerste krantenartikelen over n.a.v. onze acties en in november 2017 liep ik met verslaggever Ruben van Erp van De Limburger door de wijk om de problemen nogmaals aan de kaak te stellen.

Intussen is de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) aangepast, zodat illegale kamerverhuur kan worden aangepakt. Maar nog altijd is het zo dat wanneer een eigenaar van een pand een vergunning aanvraagt, de gemeente niet anders kan dan deze verlenen omdat het bestemmingsplan aangepast moet worden.

Lees “Aanpak huisjesmelkers gaat nieuwe fase in” verder

Roda JC: trots én hoofdpijndossier van Kerkrade

Het dossier Roda JC is lijvig bij de gemeente Kerkrade. De recente geschiedenis moge iedereen bekend zijn: de hypotheek van het nieuwe stadion kende een bankgarantie van de gemeente Kerkrade, die werd door de bank ingeroepen na ontbrekende betalingen van de club en sindsdien moet de gemeente de hypotheek voldoen, terwijl de voetbalclub (BVO) huur dient te betalen aan “de stadion bv”, in handen van de gemeente. Die huur is enkele jaren geleden verlaagd van € 1,1M naar €0,8M naar aanleiding van een onderzoek naar een marktconform huurbedrag. Meer uitleg hierover is te vinden in een blog dat ik in april 2017 schreef.

Op 16 augustus van dit jaar schreef ik al over datgene wat de G7 en directie van Roda JC heeft beziggehouden. Daarin kwam ook de huurverlaging aan bod. Een stuk uit dat blog: “Volgens hem kan de club de huur niet aan en is die veel te hoog, er is nu al een tekort van € 1,7 miljoen op de begroting dat wel wordt gedekt door een garantstelling van de G7. 
De gemeente zou volgens hem geen keuze hebben en nooit degene zijn die de club liet stikken, hetgeen leidde tot een applaus uit het publiek.”

Lees “Roda JC: trots én hoofdpijndossier van Kerkrade” verder

Een keuze voor solidariteit

Woensdag 4 juli heeft de Gemeenteraad besloten om de jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de zogenaamde ‘WTCG-gelden’, stop te zetten. Dit houdt in dat burgers die daar in 2018 recht op zouden hebben, dit nu niet meer kunnen aanvragen. Dit líjkt een snel en ondoordacht besluit, maar het heeft een hele goede reden: de jeugdzorg kost de gemeente veel geld. De PvdA Kerkrade is akkoord gegaan met deze afschaffing en hieronder wil ik jullie kort uitleggen waarom ik hier achtersta. Lees “Een keuze voor solidariteit” verder

Ik blijf gaan voor een veilige buurt!

Bron: kerkrade.nl

Op 16 mei 2018 is de nieuwe coalitie aan de slag gegaan. De wethouders zijn benoemd, de nieuwe raadsleden geïnstalleerd en de inhoudelijke vergaderingen gaan nu (eindelijk!) weer starten.

Ik hecht er waarde aan de kiezer – in het bijzonder de kiezer die mij zijn of haar stem heeft toevertrouwd – te laten weten wat ik voor rol binnen de nieuwe PvdA-fractie zal gaan spelen. In de afgelopen vier jaar was ik commissielid en ondersteunde ik onze raadsleden, nu ben ik sinds woensdag 16 mei 2018 raadslid en zal ik de belangen van de kiezer niet alleen in commissievergaderingen, maar ook in de raad zelf kunnen vertegenwoordigen. Lees “Ik blijf gaan voor een veilige buurt!” verder

De nieuwe verhouding in de gemeenteraad

Je hebt het vast meegekregen afgelopen week: de PvdA Kerkrade neemt deel aan de nieuwe coalitie die is gevormd naar aanleiding van de uitslag gemeenteraadsverkiezingen. In die uitslag kwam de PvdA Kerkrade als grootste landelijke partij uit de bus. In drie blogjes probeer ik uit te leggen wat de verhoudingen zijn, wat voor de PvdA Kerkrade de uitgangspunten zijn en wat mijn taak in de komende vier jaar zal zijn. Eerst de verhoudingen.

Zo zien deze eruit in de nieuwe raad:

PartijnaamAantal zetelsCoalitie/oppositie
Burgerbelangen10Coalitie
PvdA4Coalitie
CDA2Coalitie
VVD2Coalitie
Ons Kerkrade4Oppositie
SP3Oppositie
Lokaal Alternatief3Oppositie
Ouderenpartij Kerkrade1Oppositie

Deze verdeling in coalitie- en oppositiepartijen betekent dat de coalitie een meerderheid heeft van 18 van de 29 zetels. Het aantal wethouders is als volgt verdeeld: drie voor Burgerbelangen en één per partij voor de andere drie partijen.

Het coalitieakkoord bevat de kaders van nagenoeg alle beleidsterreinen. Dit akkoord wordt in de komende maanden verdiept door een collegeakkoord. Het coalitieakkoord is hier te vinden.

Is jouw tuinhuis goed beveiligd?

Vandaag schreef Ruben van Erp in het LD over de inzet van de gemeente Kerkrade en politie bij inbraken in tuinhuisjes, bergingen en andere stallingen. Zie onder andere dit bericht van 11 januari 2018 en de door ons gestelde vragen van 30 november 2017 voor onze inzet hierover in het afgelopen half jaar. Het is namelijk niet voor het eerst.

Uit het artikel blijkt dat het de laatste maanden weer prijs is. Tuinhuisjes, garageboxen en bergingen zijn populaire doelwitten in wijken omdat er slechte sloten opzitten (tuinhuisjes) of omdat ze uit het zicht liggen (zoals garages en bergingen). Lees “Is jouw tuinhuis goed beveiligd?” verder

Veiligheid en leefbaarheid in Chevremont

De PvdA Kerkrade pakt onveiligheid, overlast en leefbaarheid per wijk aan. Stap voor stap gaan we de wijken af en organiseren we buurtbijeenkomsten. Vorig jaar op deze dag bereidden we bijeenkomst nummer twee voor en een jaar later hebben we er drie op de teller: Holz (december 2016), Spekholzerheide (maart 2017) en Bleijerheide (november 2017). Lees “Veiligheid en leefbaarheid in Chevremont” verder

Over de verkiezingsuitslag

Gisteren ging Nederland naar de stembus. In Kerkrade wist mijn partij, de PvdA Kerkrade, hetzelfde aantal zetels (4) te behouden als in de afgelopen periode. Een geweldige prestatie van ons team als je kijkt naar de uitslagen van de PvdA elders in het land. Een beloning van de kiezer voor het werk van de fractie vuur Kirchroa.

Ik heb intussen al vaker de vraag gekregen wat mijn persoonlijke uitslag is en of ik in de raad ben gekomen. Dit laatste is niet zo. Nóg niet. Het zit zo: Lees “Over de verkiezingsuitslag” verder

PvdA Kerkrade, lokale partij met landelijk netwerk

16% van de PvdA-stemmers van maart 2017 wil nu op een lokale partij stemmen. Vier jaar geleden deed 8% dat. Vaak leeft bij kiezers het idee dat een lokale partij anders is dan een landelijke partij die ook meedoet ik een gemeente. Dat een lokale partij lokale belangen ook beter kan vertegenwoordigen.

Vaak vragen mensen me ook: “Waarom start je geen eigen lokale partij die dezelfde sociaaldemocratische waarden heeft als de PvdA?” Niets ten nadele van een “traditionele” lokale partij, maar de PvdA Kerkrade is dat óók. In onze afdeling werken alleen maar Kirchröadsjer met hart en ziel voor dezelfde gemeente als de lokale partij zoals die bedoeld wordt. Het enige verschil is dat wij een link hebben naar PvdA’ers in andere gemeenten, de provincie en een link hebben naar “Den Haag”. Wij kunnen budgetten in de provincie of Den Haag net iets makkelijker losweken en wij kunnen in overleg met een Tweede Kamerlid dingen landelijk aankaarten die lokaal spelen maar niet lokaal opgelost kunnen worden.

Een voorbeeld is het vechten voor het behoud van het defensiekantoor door ons Limburgse Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen. Tot eind vorig jaar ijverde zij, helaas tevergeefs, voor deze banen die in Kerkrade op de tocht stonden (bron): “Het is belangrijk dat ook in Limburg overheidsbanen behouden blijven. Daarover zijn in het verleden toezeggingen gedaan. Er blijkt met de locatie in Kerkrade een prima alternatief te zijn. Ik zie echt niet in waarom dit noodzakelijk is.”

100% vuur Kirchroa
En natuurlijk zijn wij het ook niet altijd eens met andere afdelingen (zie bijvoorbeeld de thema’s Buitenring en herindeling) of met een deel van het beleid van vorige kabinet, waar de PvdA aan deelnam. Maar wij staan voor de idealen van de sociaaldemocratie, vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. En zo bedrijven wij onze lokale politiek. Alles wat de PvdA Kerkrade doet, doet het zo goed mogelijk en zo rechtvaardig mogelijk. Sociaal beleid, zorg voor ouderen, in alles hebben wij oog voor de mensen die het ’t meest nodig hebben. Daar staan wij voor, daar sta ik voor.

Dus verkassen naar een lokale partij of een eigen lokale variant van de PvdA opstarten? Geen haar op m’n hoofd die daar ook maar over nadenkt. Ik ben trots op alles waar de PvdA voor staat en blijf daarvoor staan. Samen met alle PvdA-leden in Kerkrade, maar ook in het hele land.

Sta je ook voor diezelfde rode idealen, vecht dan de komende vier jaar met me mee en stem op nummer 5 van de PvdA Kerkrade (lijst 3).