Murcia Kerkrade

Bron: 1Limburg

Op 7 juni 2019 schreef ik op deze plek een stuk over de introductie van Mauricio Garcia de la Vega als beoogd grootaandeelhouder van Roda JC Kerkrade. Ik gaf daarbij direct aan dat ik er geen vertrouwen in had. Zelfs De la Vega moest echter een eerlijke kans krijgen, ondanks alle rookpluimen in Mexico en Spanje, al was het maar omdat wij als supporters toch geen invloed op dergelijke aandelenoverdrachten hadden en hebben. Lees hier mijn hele bericht van destijds, dat eigenlijk geen hogere wiskunde was en iedereen op z’n klompen aanvoelde.

Rookpluimen in Mexico, waar hij spelers die bij hem als makelaar onder contract stonden niet uitbetaalde en zijn licentie werd afgenomen. Rookpluimen in Murcia, waar er nog geen geld meer was voor een leren voetbal. En iedereen weet: waar rook is, is vuur. Dat bleek intussen ook in Kerkrade. NRC zocht uit dat de club mag dokken voor onder andere persoonlijke juridische kosten en voor reis- en verblijfskosten (all inclusive!), maar dat spelers hun salaris alleen krijgen met behulp van externen. Intussen leent De la Vega een bedrag van € 150.000,- in Zuid-Duitsland, wat over een jaar afgelost moet worden. Uiteraard met een aardig rentepercentage. Maandelijks bedrag dat hij declareert: €30.000,- per maand (bron: 1Limburg). Lees “Murcia Kerkrade” verder

Nieuwe eigenaar, nieuwe problemen?

Roda JC krijgt een nieuwe grooteigenaar, tenminste, op het moment dat de licentiecommissie van de KNVB groen licht heeft gegeven. Frits Schrouff heeft de overeenkomst met de Mexicaan De la Vega getekend met daaraan gekoppeld een investeringsplan en een dekking van tekorten voor het nieuwe seizoen. Allereerst: opluchting valt ons ten deel, de club blijft bestaan. Dat was enkele uren voordat de deal rond was ook bekend, maar dat even terzijde. Lees “Nieuwe eigenaar, nieuwe problemen?” verder

Roda JC: trots én hoofdpijndossier van Kerkrade

Het dossier Roda JC is lijvig bij de gemeente Kerkrade. De recente geschiedenis moge iedereen bekend zijn: de hypotheek van het nieuwe stadion kende een bankgarantie van de gemeente Kerkrade, die werd door de bank ingeroepen na ontbrekende betalingen van de club en sindsdien moet de gemeente de hypotheek voldoen, terwijl de voetbalclub (BVO) huur dient te betalen aan “de stadion bv”, in handen van de gemeente. Die huur is enkele jaren geleden verlaagd van € 1,1M naar €0,8M naar aanleiding van een onderzoek naar een marktconform huurbedrag. Meer uitleg hierover is te vinden in een blog dat ik in april 2017 schreef.

Op 16 augustus van dit jaar schreef ik al over datgene wat de G7 en directie van Roda JC heeft beziggehouden. Daarin kwam ook de huurverlaging aan bod. Een stuk uit dat blog: “Volgens hem kan de club de huur niet aan en is die veel te hoog, er is nu al een tekort van € 1,7 miljoen op de begroting dat wel wordt gedekt door een garantstelling van de G7. 
De gemeente zou volgens hem geen keuze hebben en nooit degene zijn die de club liet stikken, hetgeen leidde tot een applaus uit het publiek.”

Lees “Roda JC: trots én hoofdpijndossier van Kerkrade” verder

Stichting De Foesbalbuun Parksjtad in gesprek met de G7

Zoals enkelen wellicht al weten, ben ik bestuurslid bij stichting De Foesbalbuun Parksjtad. Deze stichting zet zich in om de voetbalcultuur- en historie van onze regio te behouden. Het gaat dan vooral om de historie van Roda JC en haar voorgangers, maar zeker ook over de talrijke amateurverenigingen die onze regio rijk is.

In het kader hiervan is de stichting uitgenodigd om in gesprek te gaan met de G7, de groep ondernemers die enkele weken geleden tijdens een inloopavond aan supporters uitlegde wat het doel en de verrichte acties van deze groep waren.

Een verslag van dit gesprek is te vinden op de website van de stichting. Het artikel vind je hier.

Het volledige verhaal van de G7 en Harm van Veldhoven

Uitgelichte afbeelding

Afgelopen dinsdagavond was ik aanwezig op de forumavond waar de G7 en Harm van Veldhoven aan de aanwezigen uitlegden welke stappen zijn ondernomen, wat de huidige situatie is en hoe de toekomst er voor de club uit zal zien.

De G7 is een groep van zeven ondernemers, geleid door een directeur van VDL Nedcar (Carel Bouckaert), die met Frits Schrouff heeft afgesproken de kar een jaar lang te trekken. Deze zeven ondernemers hebben veel ervaring en een groot netwerk en hopen op deze manier enerzijds de boel te reorganiseren als soort crisismanagementteam en anderzijds met hun netwerk nieuwe sponsoren en investeerders aan te trekken die de club verder vooruit helpen. De ondernemers staan aan het roer bij onder andere KLG Europe en Stienstra, in het verleden en heden al geen onbekenden bij Roda. De ondernemers benadrukten zelf geen enkel belang bij de club te hebben.

Bouckaert vertelde dat de G7 met een viertal pijlers bezig is. Hierbij gaat het voornamelijk om commercie, OSeven, de gemeente en Korotaev.

Commercie
Inzake de commercie moet je vooral denken aan het “wurgcontract” (citaat) met Lagardere, voorheen bekend als Sportfive. Intussen is het gelukt om de commercie in eigen handen te houden, zodat er niet een fikse afdracht hoeft te worden betaald aan Lagardere per verkochte stoel op “Noord”. 
Ook is er een einde gemaakt aan de vele stoelen die gratis werden verstrekt. “Zeker vrienden helpen elkaar, wie komt kijken, betaalt daarvoor”, aldus Bouckaert.
Hetzelfde geldt overigens voor barterdeals, deals waarbij je elkaar een dienst verleent maar waarbij er geen sprake is van een geldstroom naar de club. Dit leidt volgens de G7 tot scheve gezichten bij de “concurrent” van degene met wie de deal is gesloten, terwijl diegene eigenlijk de club wel wil steunen.

OSeven
Bij OSeven was er ook sprake van een contract dat in het nadeel was van Roda. Roda dient namelijk een afdracht per verkochte stoel te betalen, ook als die stoel niet bezet is. Concreet: stel er zijn 200 kaarten verkocht, maar er komen slechts 100 mensen naar de wedstrijd. Dan gebruiken slechts 100 mensen de faciliteiten zoals een buffet, maar krijgt OSeven toch 200 keer de afdracht. Hierbij is nu afgesproken dat de afdracht wordt betaald over het daadwerkelijk aanwezige aantal bezoekers.

De gemeente
Veel is er al gezegd over de uitlatingen van Bouckaert over de gemeente. Volgens hem kan de club de huur niet aan en is die veel te hoog, er is nu al een tekort van € 1,7 miljoen op de begroting dat wel gedekt door een garantstelling van de G7.
De gemeente zou volgens hem geen keuze hebben en nooit degene zijn die de club liet stikken, hetgeen leidde tot een applaus uit het publiek. Dit is inderdaad de machtspositie die de club al jaren inneemt in de relatie met de gemeente. En inderdaad heeft de gemeente in het verleden de club meermaals niet laten stikken. Iets meer respect voor de gemeente Kerkrade was echter absoluut op z’n plek geweest als je aankondigt op 10 september naar “de gemeenteraad” (een voorbereidende commissievergadering) te gaan om huurverlaging op tafel te leggen.
Maar niet alleen wil Bouckaert nog met de gemeente in gesprek, het gaat zelfs zover, dat Wim Collard (voordat hij uit dienst trad als algemeen directeur) al in zijn begroting 2018-2019 een verlaagde huur heeft opgenomen. 
Op 10 september vanaf 19.00 uur zullen we te weten komen met welk voorstel de G7 komt richting college en raad. Hierover later in een apart bericht meer.

Korotaev
Over Korotaev was Bouckaert ook duidelijk. Er is bijna wekelijks contact, maar door de slepende procedure kan er nog geen vooruitgang worden geboekt. Er wordt ingezet op een aantal scenario’s: met Korotaev, zonder Korotaev en eventueel met een mogelijke andere investeerder die zich zou kunnen aandienen. Duidelijk moge zijn dat financieel en dus sportief succes van een stabiele club sneller zal gaan mét investeerder dan zonder.

Technische zaken
Wat mij betreft nog het meest interessant was het verhaal van Harm van Veldhoven. Al in zijn tijd als trainer had ik de man hoog zitten. Hij begon in een moeilijke tijd (het jaar van de afgeketste fusie) bij de club, ging weg omdat hij voorzag dat het mis ging en keerde ondanks de almaar voortdurende neerwaartse spiraal toch terug op het oude nest.
Van Veldhoven vertelde allereerst geen geschikte algemeen directeur te zijn, maar wegens een gebrek aan tijd ging hij toch overstag om deze functie tijdelijk te vervullen.

Hij legde uit hoe de selectie tot stand is gekomen en waarom hij nog een spits hoopt binnen te krijgen die er nu nog niet is. Het gaat hierbij om spelers die op Eredivisie-niveau mikken en pas een andere club overwegen als dit geen optie meer is voor komend seizoen. Ook liet hij doorschemeren dat de marktwaarde van veel spelers in België en Duitsland extreem hoog is, ook in lagere regionen. Clubs vergelijkbaar met Roda hebben daar vaak een dubbel zo hoge begroting. Het is daarom vooral hopen op spelers uit tweede elftallen die toch niet genoeg aan de bak komen en dan de stap naar Roda wagen om zich door te ontwikkelen.

De nabije toekomst kan Van Veldhoven niet schetsen. Het is lastig te voorspellen waar zijn selectie nu staat. De kans is groot dat we dus enkele jaren in de Keuken Kampioen Divisie bivakkeren om daarna de weg omhoog in te zetten. Dat wil niet zeggen dat promotie binnen een jaar uitgesloten is. Een toevallige voltreffer met een veelscorende speler kan de kansen in één klap vermenigvuldigen. Het feit dat de exacte stand van zaken lastig in te schatten is, laat vooral zien dat de club momenteel realistisch is en rekening houdt met elk scenario.

Schoon schip

Net als het tij lijkt gekeerd, slaat het noodlot nietsontziend toe. Na stijf achttiende te hebben gestaan, wedstrijden op rij te hebben verloren, had Molenaar de juiste formule gevonden en was de eindsprint ingezet met bij vlagen verrassend goed positiespel. En als de competitie nog twee wedstrijden langer zou duren, zouden we boven de streep zijn geëindigd. Daar ben ik heilig van overtuigd.

Helaas volgden er inderdaad twee wedstrijden, maar dan volgens de wetten van de play-offs en niet volgens die van de Eredivisie. En op dát moment werd de zwakte van deze ploeg weer zichtbaar. Het spelletje dat tegen Eredivisie-ploegen kon worden gespeeld, werkte niet en er was geen alternatief. Hoe kon dit dan gebeuren? Lees “Schoon schip” verder

Beste Robert

 

Beste Robert,

Als coach van een selectie die is samengesteld als gevolg van structureel wanbeleid, heb je het niet makkelijk. Vandaag heb je echter volkomen onnodig voor de tweede keer dit seizoen een grote kans op broodnodige punten de nek omgedraaid.

In december speelden we in een pot tegen onze provinciegenoot voor aansluiting bij de ploegen boven ons. In de voorafgaande wedstrijden begon het elftal z’n automatismes te vinden met als sleutelspelers Gustafson en Schahin. Schahin was meer en meer van waarde als aanspeelpunt voorin met vlak daarachter Gustafson. Maar wat was jouw idee? Beiden een linie naar achteren, de groei breken en spelers op totaal andere posities zetten dan ze gewend waren. Het gevolg was duidelijk: een kansloze zaadpartij.

Gelukkig herstelde je snel in de wedstrijden erna. Zelfs ondanks de geblesseerde Schahin en nieuweling Avdijaj maar met de beter draaiende Vancamp ging de trein meer en meer lopen. Rosheuvel was daarvan het beste voorbeeld. Hij begon te strooien met assists in plaats van afdwalers. Op naar definitieve handhaving, zou je zeggen!

Tot vandaag. Tegen Ajax was het nog niet nodig, maar tegen Utrecht moesten we opeens anders gaan spelen. Met vijf verdedigers, waarbij Kum blijkbaar volledig uit de gratie is geraakt aangezien twee linksbacks meer vertrouwen krijgen dan een linksback en een centrale verdediger. Opvallend. Was hij dan wel echt geblesseerd, of is de liefde tussen Roda en weer een speler definitief over?

Hoe dan ook, vanaf de eerste minuut in dit nieuwe systeem was duidelijk dat we vooruit konden kijken naar volgende week. En dan te bedenken dat tijdig ingrijpen erger had kunnen voorkomen! 0-1 bij rust met een zee van opties. De succesvolle Vancamp om Schahin heen? Ngombo als fysiek sterke spits? Misschien wel die laatste twee samen in verband met de snelheid? Alles had gekund. Maar dat was pas zover toen het te laat was. En zelfs toen wist Vancamp er nog één te maken. Voor de rest: te veel schade aangericht, onverrichter zake huiswaarts.

Beste Robert, doe me een lol. Hou je bij wat het goed doet en speel het seizoen daarmee uit. Er is geen plek meer op ons trainerskerkhof.

Column D’r Koempel: de puinhopen van zes jaar Wim

Ik schreef vaker over de malaise waarin onze club zich bevindt, zowel organisatorisch als sportief. Zoals u wellicht weet, heb ik het geluk dat ik mij tot de redactie van supportersmagazine D’r Koempel mag rekenen. De redactie schreef onderstaande opinie. Delen wordt zeer gewaardeerd!

Column: De puinhopen van zes jaar Wim

Nu de punten nog!

Wéér een wedstrijd met lege handen. En dat na zondag, waar je alle recht op een overwinning had maar uiteindelijk een puntje overhield aan de thuiswedstrijd tegen Groningen. Je zou geneigd zijn om naar de dichtstbijzijnde kroeg te lopen en laat (of juist vroeg) thuis te komen om de pijn te verzachten. Het leed dat Roda heet, zou je als supporter bijna zeggen.

Gek genoeg ben ik na de uitwedstrijd tegen ADO gematigd positief gestemd. Waarom? Simpel: ik zie per wedstrijd meer lijn in het spel van Roda. Je kunt klagen over te laat of verkeerd wisselen, je kunt klagen over de het gebrek aan kwaliteit in het elftal, maar je kunt er niet omheen: Roda wordt sterker. Lees “Nu de punten nog!” verder

En nu allemaal achter onze jongens!

Het is de laatste jaren niet altijd even makkelijk om vol passie onze jongens te blijven steunen. Het gevoerde beleid in de voorbije seizoenen was niet om over naar huis te schrijven en – zo beaamde ook onze coach tijdens de persconferentie – je wordt in de loop der jaren wat gereserveerd in je reacties.

Toen we in Amsterdam op voorsprong kwamen, dacht ik direct: we zullen wel zien, tegen pakweg AZ kwam het verval ook na een uur, ogenschijnlijk i.v.m. conditie. Allemaal logische reacties na jaren van mindere prestaties ten gevolge van foutief beleid.

Toch mag dat geen aanleiding zijn om de jongens op het veld verwijten te maken tijdens de wedstrijd, waar je thuis de twaalfde man moet zijn. Zeker daar dit jaar er een elftal staat dat niet uitblinkt qua kwaliteit, maar wel qua inzet en strijd, wanneer je dat vergelijkt met voorgaande jaren.

Een supporter is de eerste die kritiek mag hebben op de eigen club, zeker een Roda-supporter die al die jaren de club trouw is gebleven. De Roda-fan bleef ook in Jupiler-tijden naar het stadion komen, treurde om degradatie maar vierde promotie.

Maar ook nu hebben we elkaar keihard nodig. We weten niet wat de toekomst brengt: kloppen de woorden van Harm en hebben we enkele transferperiodes nodig om op technisch gebied weer flinke stappen te maken of zien we de komende jaren meer van hetzelfde?

Ik heb veel vertrouwen in Harm, maar dat maakt de huidige selectie niet anders. We moeten roeien met de riemen die we hebben en dat doen we samen. Zij aan zij, op het veld en op de tribune. We hebben twee belangrijke thuiswedstrijden voor de boeg die de basis vormen voor de uitgangspositie van de tweede seizoenshelft. Laten we er samen voor zorgen dat we er alles aan gedaan hebben om de punten in Kerkrade te houden!