Het volledige verhaal van de G7 en Harm van Veldhoven

Uitgelichte afbeelding

Afgelopen dinsdagavond was ik aanwezig op de forumavond waar de G7 en Harm van Veldhoven aan de aanwezigen uitlegden welke stappen zijn ondernomen, wat de huidige situatie is en hoe de toekomst er voor de club uit zal zien.

De G7 is een groep van zeven ondernemers, geleid door een directeur van VDL Nedcar (Carel Bouckaert), die met Frits Schrouff heeft afgesproken de kar een jaar lang te trekken. Deze zeven ondernemers hebben veel ervaring en een groot netwerk en hopen op deze manier enerzijds de boel te reorganiseren als soort crisismanagementteam en anderzijds met hun netwerk nieuwe sponsoren en investeerders aan te trekken die de club verder vooruit helpen. De ondernemers staan aan het roer bij onder andere KLG Europe en Stienstra, in het verleden en heden al geen onbekenden bij Roda. De ondernemers benadrukten zelf geen enkel belang bij de club te hebben.

Bouckaert vertelde dat de G7 met een viertal pijlers bezig is. Hierbij gaat het voornamelijk om commercie, OSeven, de gemeente en Korotaev.

Commercie
Inzake de commercie moet je vooral denken aan het “wurgcontract” (citaat) met Lagardere, voorheen bekend als Sportfive. Intussen is het gelukt om de commercie in eigen handen te houden, zodat er niet een fikse afdracht hoeft te worden betaald aan Lagardere per verkochte stoel op “Noord”. 
Ook is er een einde gemaakt aan de vele stoelen die gratis werden verstrekt. “Zeker vrienden helpen elkaar, wie komt kijken, betaalt daarvoor”, aldus Bouckaert.
Hetzelfde geldt overigens voor barterdeals, deals waarbij je elkaar een dienst verleent maar waarbij er geen sprake is van een geldstroom naar de club. Dit leidt volgens de G7 tot scheve gezichten bij de “concurrent” van degene met wie de deal is gesloten, terwijl diegene eigenlijk de club wel wil steunen.

OSeven
Bij OSeven was er ook sprake van een contract dat in het nadeel was van Roda. Roda dient namelijk een afdracht per verkochte stoel te betalen, ook als die stoel niet bezet is. Concreet: stel er zijn 200 kaarten verkocht, maar er komen slechts 100 mensen naar de wedstrijd. Dan gebruiken slechts 100 mensen de faciliteiten zoals een buffet, maar krijgt OSeven toch 200 keer de afdracht. Hierbij is nu afgesproken dat de afdracht wordt betaald over het daadwerkelijk aanwezige aantal bezoekers.

De gemeente
Veel is er al gezegd over de uitlatingen van Bouckaert over de gemeente. Volgens hem kan de club de huur niet aan en is die veel te hoog, er is nu al een tekort van € 1,7 miljoen op de begroting dat wel gedekt door een garantstelling van de G7.
De gemeente zou volgens hem geen keuze hebben en nooit degene zijn die de club liet stikken, hetgeen leidde tot een applaus uit het publiek. Dit is inderdaad de machtspositie die de club al jaren inneemt in de relatie met de gemeente. En inderdaad heeft de gemeente in het verleden de club meermaals niet laten stikken. Iets meer respect voor de gemeente Kerkrade was echter absoluut op z’n plek geweest als je aankondigt op 10 september naar “de gemeenteraad” (een voorbereidende commissievergadering) te gaan om huurverlaging op tafel te leggen.
Maar niet alleen wil Bouckaert nog met de gemeente in gesprek, het gaat zelfs zover, dat Wim Collard (voordat hij uit dienst trad als algemeen directeur) al in zijn begroting 2018-2019 een verlaagde huur heeft opgenomen. 
Op 10 september vanaf 19.00 uur zullen we te weten komen met welk voorstel de G7 komt richting college en raad. Hierover later in een apart bericht meer.

Korotaev
Over Korotaev was Bouckaert ook duidelijk. Er is bijna wekelijks contact, maar door de slepende procedure kan er nog geen vooruitgang worden geboekt. Er wordt ingezet op een aantal scenario’s: met Korotaev, zonder Korotaev en eventueel met een mogelijke andere investeerder die zich zou kunnen aandienen. Duidelijk moge zijn dat financieel en dus sportief succes van een stabiele club sneller zal gaan mét investeerder dan zonder.

Technische zaken
Wat mij betreft nog het meest interessant was het verhaal van Harm van Veldhoven. Al in zijn tijd als trainer had ik de man hoog zitten. Hij begon in een moeilijke tijd (het jaar van de afgeketste fusie) bij de club, ging weg omdat hij voorzag dat het mis ging en keerde ondanks de almaar voortdurende neerwaartse spiraal toch terug op het oude nest.
Van Veldhoven vertelde allereerst geen geschikte algemeen directeur te zijn, maar wegens een gebrek aan tijd ging hij toch overstag om deze functie tijdelijk te vervullen.

Hij legde uit hoe de selectie tot stand is gekomen en waarom hij nog een spits hoopt binnen te krijgen die er nu nog niet is. Het gaat hierbij om spelers die op Eredivisie-niveau mikken en pas een andere club overwegen als dit geen optie meer is voor komend seizoen. Ook liet hij doorschemeren dat de marktwaarde van veel spelers in België en Duitsland extreem hoog is, ook in lagere regionen. Clubs vergelijkbaar met Roda hebben daar vaak een dubbel zo hoge begroting. Het is daarom vooral hopen op spelers uit tweede elftallen die toch niet genoeg aan de bak komen en dan de stap naar Roda wagen om zich door te ontwikkelen.

De nabije toekomst kan Van Veldhoven niet schetsen. Het is lastig te voorspellen waar zijn selectie nu staat. De kans is groot dat we dus enkele jaren in de Keuken Kampioen Divisie bivakkeren om daarna de weg omhoog in te zetten. Dat wil niet zeggen dat promotie binnen een jaar uitgesloten is. Een toevallige voltreffer met een veelscorende speler kan de kansen in één klap vermenigvuldigen. Het feit dat de exacte stand van zaken lastig in te schatten is, laat vooral zien dat de club momenteel realistisch is en rekening houdt met elk scenario.

Gerelateerde berichten:

2 gedachten over “Het volledige verhaal van de G7 en Harm van Veldhoven”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.