Kunnen criminelen inderdaad hun gang gaan?

Enige tijd geleden bleek uit een onderzoek in opdracht van de Nationale Politie dat veel wijkagenten vinden dat ze dagelijks veel criminelen tegenkomen die hun gang kunnen gaan. Van 390 ondervraagde agenten, is 70% het hiermee eens. Reden voor mij om aan de burgemeester te vragen of hij weet hoe dit beeld is bij onze wijkagenten in Kerkrade.

Niet iedereen ontspringt de dans
De burgemeester geeft hierbij aan dat het gaat om criminelen die “te groot” zijn voor een lokale aanpak. Het gaat hierbij niet om de alleen op pad gaande dealer of inbreker, maar om criminelen en dus vaak bendes die een regionale of zelfs landelijke aanpak nodig hebben, kunnen in ons land niet altijd effectief aangepakt worden. In deze gemeenteoverschrijdende aanpak moeten werkgroepen keuzes maken omdat het vaak om tijdrovende onderzoeken gaat. Oftewel: de politie kan niet alles tegelijk. Wanneer je het hebt over deze criminaliteit, is het antwoord op de vraag “kunnen criminelen hun gang gaan?” inderdaad helaas vaker “ja”.

Positieve signalen
De wijkagenten geven echter aan voldoende tijd in hun eigen wijk te kunnen besteden en worden goed ondersteund om alle andere, alledaagse zaken in hun wijk aan te kunnen pakken. Dat betekent natuurlijk dat alles lukt wat ze aan willen pakken, maar ze geven aan er wel de tijd en ondersteuning voor te hebben.

Wat kunnen we zelf?
Ik begrijp dat wij als gemeente niets kunnen doen aan de hoeveelheid agenten die we in onze gemeente kunnen inzetten. Wellicht zijn er echter andere dingen die we wél kunnen doen. Dit beaamt de burgemeester in zijn beantwoording. Gemeente en politie trekken samen ten strijde tegen criminelen, waarbij de politie het vooral moet hebben van strafrechtelijke bevoegdheden, maar de gemeente die juist heeft op het gebied van bestuursrecht. Hierbij kun je denken aan het opleggen van dwangsommen of zelfs het sluiten van woningen, wat bijvoorbeeld het geval kan zijn bij drugsgerelateerde misdrijven.

Aanpak woonoverlast
Overigens is hier een nieuw instrument bijgekomen per 1 juli 2017: het geven van een gedragsaanwijzing bij woonoverlast. De burgemeester kan – wanneer waarschuwen of bemiddelen niet werkt – een inwoner een instructie geven hoe wel of niet gedragen.
Voor dit laatste nieuwe middel voor gemeenten bereid ik momenteel een initiatiefvoorstel voor om dit zo snel mogelijk in te zetten in onze gemeente. Daarover binnenkort meer!

NB. Hier vind je de letterlijke beantwoording van de vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.