Problemen (aanpakken) in Bleijerheide

Op maandag 27 november 2017 organiseerden we in café E jen Bouwerwei de derde veiligheidsavond van de PvdA Kerkrade in een Kerkraadse wijk. De eerdere edities vonden vorig jaar en eerder dit jaar plaats in Holz en Spekholzerheide. De opzet van zo’n bijeenkomst is eenvoudig: er worden enkele stellingen gepresenteerd waarop de aanwezigen met een rode of groene kaart kunnen aangeven of ze ergens voor of tegen zijn, of ze een daling of stijging van iets vermoeden en ze zich wel of niet veilig voelen. Naast uitleg over de stellingen, is het vooral de bedoeling dat mensen uitgebreid de kans krijgen om hun zegje te doen of vraag te stellen. Aanwezig zijn – zo ook afgelopen maandag – zowel wijkagent als hoofd handhaving. In Bleijerheide was ook een aan de wijk gekoppelde handhaver aanwezig. De avond werd heel goed bezocht.

Drugsoverlast
Het eerste probleem dat aan de orde werd gesteld, was drugsoverlast. Er blijkt nog steeds sprake te zijn van een groot gevoel van onveiligheid door illegale handel in drugs. Het betreft onder andere Duitsers die aan deze kant van de grens hun spul komen halen, vaak bij criminelen uit de Randstad die hier hun waar verkopen. Aanwezigen legden uit wat zij meemaakten, zowel overdag als ’s nachts, en vroegen zich af wat er met meldingen daarvan gebeurt. Daarop gaf de wijkagent dat elke melding serieus wordt genomen, maar dat het natuurlijk ook ondoenlijk is om op elke plek in Kerkrade binnen vijf minuten te zijn op elk moment van de dag. Als voorbeeld gaf hij aan dat de basiseenheid Kerkrade vaak maar één auto ter beschikking heeft ’s nachts. Toch verzekerde hij de aanwezigen dat de politie er altijd direct is wanneer er spoed is.

We legden de vraag voor aan burgers of zij van mening waren dat “niet-ingezetenen” (mensen die niet in Nederland wonen, in ons geval vaak Duitsers en Belgen) toegang moesten krijgen tot de coffeeshop of juist niet. Landelijk is dit namelijk in principe verboden, maar elke burgemeester mag toegang toestaan zolang er geen overlast is.

Op een uitzondering na gaf iedereen aan dat toegang voor niet-ingezetenen juist heel belangrijk is. Toen onder Rutte I (VVD, CDA, PVV) dit tijdelijk overal verboden was, begon volgens de bewoners in de wijken juist de ellende met drugsrunners uit de Randstad. Sindsdien zijn ze niet meer verdwenen.

Het is niet voor niets dat ik namens mijn partij direct bij inwerkingtreding de burgemeester verzocht dit niet uit te voeren (met juridische argumenten!). Die wilde daar niet direct aan en wachtte ontwikkelingen af, maar kwam enkele maanden later inderdaad met het bericht dat niet-ingezetenen gewoon welkom waren in Kerkraadse coffeeshops zolang dit geen overlast op zou leveren. Deze toegang wil en zal ik ook de komende jaren bewaken. Voor mij geldt: liever in de shop dan in de wijk!

Huisjesmelkers
Een andere problematiek is die van de huisjesmelkers: eigenaren van panden die het niet interesseert in welke staat het pand verkeert en wie er woont, als hij er maar zoveel mogelijk huur voor ontvangt en zo weinig mogelijk in hoeft te investeren. Het zijn vaak panden die legaal of illegaal in verschillende wooneenheden worden gesplitst om veel huur voor weinig woonruimte te kunnen ontvangen. Hier is in dit geval de huurder die de dupe is, maar zeker ook de omwonende.

Mijn partij heeft daarom al enige maanden geleden de gemeente opgeroepen om hier keihard tegen op te treden. Inmiddels is de eerste stap in dit traject gezet en omdat dit onder andere aanpassing van bestemmingsplannen vergt, gaat dit door in 2018. Deze huiseigenaren, vaak niet in de buurt wonend, bezorgen de wijk een onaangenaam karakter. Zij zorgen voor meer onveiligheid en voor een onveilig gevoel. Bovendien betreft het vaak huurders die een vorm van begeleiding nodig hebben die zij niet krijgen, terwijl zij tegelijkertijd worden uitgebuit door hun huisbaas. Ook deze mensen verdienen het op geholpen te worden!

Veiligheid bereik je samen

Komend jaar doe ik weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil mij voor dit thema blijven inzetten, voor Bleijerheide, maar ook voor al die andere wijken in Kerkrade waar wel of nog niet zijn geweest met een veiligheidsbijeenkomst.
Ik wil mij inzetten voor meer handhavers, die ontzettend goed werk verrichten maar alle hulp kunnen gebruiken. Ook zij kunnen niet overal tegelijk zijn.
Ik wil mij inzetten voor het openhouden van coffeeshops voor mensen die niet in ons land wonen, omdat zij de weg naar Kerkrade kennen en zij het beter in de shop dan op straat kunnen kopen.
Ik wil mij inzetten voor een proef met gelegaliseerde teelt, samen met de gemeenten om ons heen. Want het is bizar dat men wel in de shop mag kopen, maar dat de shop wel op illegale wijze zijn spul moet verkrijgen. Hier moet meer toezicht op komen, zodat we ook weten dat de kwaliteit goed is in de shop.
Ik wil mij inzetten voor een veilig, leefbaar en sociaal Kerkrade. Op naar maart!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.