Vasteloavendszóndieg

Vasteloavendszóndieg, carnavalszondag in ABN. Een dag die bij ons volgt op de zaterdag van d’r Kingertsóg, de kinderoptocht die langs ons huis trekt. Jaarlijks hebben we dan de Elveroad (Raad van Elf) van de carnavalsvereniging van Kerkrade-West te gast sinds een van onze beste vrienden daar prins mocht zijn. Een traditie was geboren, maar dit jaar bleef het stil in huis.

Op carnavalszondag staat traditioneel de optocht in West op het programma voor Vasteloavends Verain Kweer durch Kirchroa (dwars door Kerkrade). De wagen is klaargemaakt, de kostuums zijn ontworpen en genaaid en de schminkgroep heeft het schema klaarliggen voor de leden. Onze groep kent zo’n 35 leden en hoewel de meesten alleen op maandag tijdens d’r Jroeëse Tsóg (“grote” optocht van Kerkrade) mee kunnen lopen, zijn we beide dagen goed vertegenwoordigd in de Kerkraadse straten.

Vasteloavendszóndieg 2021 zag er echter heel anders uit, zoals alles er sinds maart 2020 uitziet. En toch zetten we ook nu allemaal ons beste beentje voor. Want hoewel de niet-carnavalist wellicht niet kan begrijpen waarom het afgelasten van alle traditionele activiteiten met pijn in het hart was, voelt het voor de echte vasteloavendsvierder zwaar. En dus was het de stadsvereniging d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain 1936 die een alternatieve activiteit had bedacht, uiteraard naast alle online initiatieven die er al waren: een speurtocht naar de woonhuizen van allerlei ex-prinsen verspreid door de gemeente.

Bij elke voordeur was een doos met snoepgoed te vinden, klaar voor elk kind dat weer een “prinsekap” voor het raam zag staan. Waar elke jaar de dozen snoepgoed uit de wagens worden gegooid, werden ze nu klaargezet voor alle kinderen. Zo ook die van ons.

En na een groot aantal ex-prinsen te hebben gevonden, sloten we de middag bij ons thuis in de tuin af. Netjes op afstand en met maar een zeer gering aantal familieleden, maar met carnavalsmuziek en uiteraard een hapje en een drankje. Een heel klein doekje voor het bloeden en absoluut niet vergelijkbaar met het echte geval, maar het is momenteel niet anders en met alle veiligheid voorop toch zeker weten ook beter dan niets.

Zo werd deze bizarre carnavalszondag in 2021 toch nog uniek en gezellig.