Business as usual – of een vorm van

Gisterenavond (maandag 11 mei 2020) was de eerste commissievergadering AZM sinds 9 maart, een commissievergadering die overigens niet door mij bezocht is in verband met ziekte.

Digitaal vergaderen

De commissievergadering vond gezien de huidige situatie digitaal plaats, een aparte gewaarwording. Vooraf was ik vooral benieuwd naar de manier waarop de vergadering zou verlopen: zou ieders inbreng voldoende gewaarborgd zijn? Zou een debat wel mogelijk zijn?

Terugkijkend was dat zeker zo. Er was niet zozeer sprake van een echt debat (de vraag is of dat normaliter wel het geval is in een commissievergadering), maar in constructieve sfeer was er wel degelijk sprake van besluitvorming met goede, ruime inbreng van alle fracties én het college.

Wat stond er op de agenda? Dat waren met name twee onderwerpen: de nieuwe begroting van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) en de regionale visie Geweld hoort nergens thuis.

BsGW

De BsGW is het Limburgse bestuursorgaan dat onder andere zorgdraagt voor de inning van de belastingen van vrijwel alle gemeenten in Limburg, en dus ook van de gemeente Kerkrade. Dit is sinds enkele jaren het geval, aangezien de gemeente toe is getreden om kostenvoordeel te behalen.

De BsGW is een voorbeeld van een gemeenschappelijke regeling, een regeling tussen bijvoorbeeld een aantal gemeenten om dingen samen te regelen. Denk aan Parkstad, jeugdzorg en andere dingen die soms beter zijn om niet alleen te regelen. Dit heeft vaak vele voordelen, maar zeker ook een nadeel: je zit niet meer direct aan de knoppen en bent overgeleverd aan de wil van de meerderheid van de deelnemers.

De PvdA Kerkrade was destijds tegen deelname aan BsGW omdat het voorgespiegelde kostenvoordeel lang niet zeker was en dienstverlening waar mogelijk zo dicht mogelijk bij de burger moet liggen.

Hoe dan ook, inmiddels zijn we enkele jaren verder en in 2019 heeft de raad een negatieve zienswijze ingediend inzake de begroting 2020 van de BsGW. De reden was dat de kosten bleven stijgen, jaarlijks moest er meer geld bij. Nu is dat niet altijd verwijtbaar, want bijvoorbeeld proceskosten zorgen voor een grote kostenpost en dat heeft de BsGW slechts deels in de hand. Toch vond de raad – met steun van ons – dit niet voldoende en er is een negatieve zienswijze afgegeven op de begroting. Dit is uiteindelijk weggestemd: de meerderheid van de deelnemers was voor die betreffende begroting. Voor 2021 geldt hetzelfde: wederom stijgt de begroting.

Ik heb namens de PvdA Kerkrade vooral aandacht gevraagd voor de bescherming van de burgers die te maken krijgen met de beslagvrije voet: het gedeelte van het inkomen dat niet kan/mag worden getroffen door bijvoorbeeld loonbeslag. Door miscommunicatie komt het te vaak voor dat burgers met een te lage beslagvrije voet geconfronteerd worden. Voor die mensen meteen een groot probleem!

Geweld hoort nergens thuis

Geweld hoort nergens thuis is een visiedocument dat ziet op het samenkomen van voornamelijk de thema’s zorg, onderwijs en veiligheid. Het kan gaan over zaken van huiselijk geweld tot mensenhandel en hoe dit te voorkomen dan wel “op te lossen” wanneer er toch problemen zijn.

Belangrijk hierbij is dan ook de samenwerking tussen de verschillende instanties, van school tot gemeente, van GGD tot politie. Alleen samen kom je erachter wat er aan de hand kan zijn in sommige gezinnen. En ik heb in de stukken verschillende voorbeelden gelezen: dat kan soms ernstig zijn…

Een erg belangrijk thema dus om te bespreken. Zelf heb ik nog aandacht gevraagd over dat wat er achter de voordeur gebeurt tijdens de situaties omtrent het coronavirus: minder zorgverleners en wijkagenten komen nu bij mensen thuis. Belangrijk dus dat de scholen nu weer (deels) open zijn!

Hier vind je de vergaderstukken, hieronder de stream van de vergadering:

Leefbaarheid in onze wijken

Vanmorgen las ik een nieuwsbericht op de website van RTL Nieuws: “Leefbaarheid in gevaar in buurten met veel goedkope huurhuizen.” Het artikel draait om buurten die bovengemiddeld veel huurwoningen bevatten in de sociale huur-sector, vaak tweederde of meer. Het gevolg hiervan is een opeenstapeling van enkele problemen. Zo zijn in deze wijken meer mensen met psychische problemen en komen agressie en overlast er meer voor. Als oplossing wordt een grootschalige herstructurering van de wijk genoemd. Zorg voor meer afwisseling tussen huur en koop en tussen goedkoper en duurder, zo luidt het advies. Wie meer hierover wil weten, kan op de hierboven geplaatste link klikken.

Dat deed mij gelijk denken aan Kerkrade, met name aan de Heilust en Bleijerheide. Het zijn beide buurten die in enige mate kunnen doorgaan voor buurten met een bovengemiddeld aantal huurwoningen met een relatief lage huur. Toch zit er een groot verschil tussen beiden.

Lees “Leefbaarheid in onze wijken” verder

Is jouw tuinhuis goed beveiligd?

Vandaag schreef Ruben van Erp in het LD over de inzet van de gemeente Kerkrade en politie bij inbraken in tuinhuisjes, bergingen en andere stallingen. Zie onder andere dit bericht van 11 januari 2018 en de door ons gestelde vragen van 30 november 2017 voor onze inzet hierover in het afgelopen half jaar. Het is namelijk niet voor het eerst.

Uit het artikel blijkt dat het de laatste maanden weer prijs is. Tuinhuisjes, garageboxen en bergingen zijn populaire doelwitten in wijken omdat er slechte sloten opzitten (tuinhuisjes) of omdat ze uit het zicht liggen (zoals garages en bergingen). Lees “Is jouw tuinhuis goed beveiligd?” verder

Veiligheid en leefbaarheid in Chevremont

De PvdA Kerkrade pakt onveiligheid, overlast en leefbaarheid per wijk aan. Stap voor stap gaan we de wijken af en organiseren we buurtbijeenkomsten. Vorig jaar op deze dag bereidden we bijeenkomst nummer twee voor en een jaar later hebben we er drie op de teller: Holz (december 2016), Spekholzerheide (maart 2017) en Bleijerheide (november 2017). Lees “Veiligheid en leefbaarheid in Chevremont” verder

Concreet: hoe pak je onveiligheid in de wijk aan?

 

Klinkt leuk en ik lees het intussen bij meer partijen: pak de onveiligheid aan! Maar hoe doe je dat dan? Per slot van rekening is dit niet aan de raad maar aan de burgemeester. Die moet zorgen voor een veilige stad.

Klopt. Maar dat wil niet zeggen dat je dus niets kunt doen. Ik kwam vandaag een bericht van twee jaar geleden tegen waarin ik het coffeeshopbeleid weer had geagendeerd, op dat moment vanwege de sluiting in Sittard-Geleen voor niet-ingezetenen. Mogelijk gevolg: verplaatsing van al die klanten naar o.a. Kerkrade. Lees “Concreet: hoe pak je onveiligheid in de wijk aan?” verder

Problemen (aanpakken) in Bleijerheide

Op maandag 27 november 2017 organiseerden we in café E jen Bouwerwei de derde veiligheidsavond van de PvdA Kerkrade in een Kerkraadse wijk. De eerdere edities vonden vorig jaar en eerder dit jaar plaats in Holz en Spekholzerheide. De opzet van zo’n bijeenkomst is eenvoudig: er worden enkele stellingen gepresenteerd waarop de aanwezigen met een rode of groene kaart kunnen aangeven of ze ergens voor of tegen zijn, of ze een daling of stijging van iets vermoeden en ze zich wel of niet veilig voelen. Naast uitleg over de stellingen, is het vooral de bedoeling dat mensen uitgebreid de kans krijgen om hun zegje te doen of vraag te stellen. Aanwezig zijn – zo ook afgelopen maandag – zowel wijkagent als hoofd handhaving. In Bleijerheide was ook een aan de wijk gekoppelde handhaver aanwezig. De avond werd heel goed bezocht. Lees “Problemen (aanpakken) in Bleijerheide” verder